cz sk en

Zjistěte loajalitu vašich zaměstnanců

Většina českých firem se potýká s neloajálními zaměstnanci, častou fluktuací nebo nesoudržnými pracovními týmy, které nefungují tak, jak by měly. Jsme schopni zjistit:

  • Zda jsou vaši zaměstnanci loajální.
  • Zda vaši zaměstnanci neuvažují o změně zaměstnavatele, popřípadě jak tomu zabránit.
  • Na základě čeho se vaši zaměstnanci rozhodují, co je pro ně důležité.
  • Za jakých okolností, situací či pobídek jsou ochotni opustit vaši společnost či co by se muselo stát, aby ze současného zaměstnání odešli.
  • Jak vaši zaměstnanci důvěřují vedení společnosti, nadřízenému či svým kolegům.
  • Jak máte zajistit větší soudržnost vašich zaměstnanců.

Tyto otázky jsou našimi klienty velmi často pokládány v momentě, kdy fluktuace u nových zaměstnanců dosahuje více než 50 %. S využitím výstupů výzkumného šetření můžete nastavit takové procesy, které zabrání vysoké fluktuaci a ztrátě kvalitních zaměstnanců.

Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio