cz sk en

Zabraňte konfliktům na pracovišti

Velká část českých firem konflikty na pracovišti přehlíží, nebo nad možnými řešeními rezignuje. HR manažery a jednatele společností trápí stejné otázky:

  • Vyskytují se v naší společnosti konflikty?
  • Čím jsou konflikty způsobeny?
  • Nevznikají konflikty na pracovišti z důvodu špatného nastavení organizační kultury?
  • Máme správně definované pracovní kompetence?
  • Kde vznikají konflikty či struktury, které ve firmě působí jako katalyzátory změn?

Výzkum zaměřený na konfliktní linie na pracovišti identifikuje hlavní faktory tvorby potencionálního konfliktu v materiální i nemateriální složce. Na základě výstupů výzkumu identifikujeme konflikty rolí a analyzujeme disproporci úkolů v týmu či na pracovišti. Ve výzkumu vytváříme sociogram na pozadí reálné organizační struktury.

Máte zájem o tento typ výzkumu nebo dotaz?

Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio