cz sk en

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

Více než dvě třetiny české veřejnosti (69%) odmítají rušit pracovní volno spojené s některým ze státních svátků, aby pomohly snížit deficit státního rozpočtu. Tento výsledek vyplývá z průzkumu veřejného mínění provedeného v březnu 2023 společností FOCUS – centrum pro sociální a marketingovou analýzu. Tento reprezentativní výzkum na populaci ČR starší 18 let byl proveden metodou osobních rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty a zúčastnilo se více než 1000 respondentů.

Naopak, s návrhem rušení pracovního volna souhlasí pouze necelá čtvrtina (23 %) respondentů. Uvedený podíl souhlasu nebo nesouhlasu zastávají většinově všechny sledované sociodemografické skupiny. 

Graf: Postoj k zrušení nekterého státního svátku ve prospěch snížení deficitu státního rozpočtu

Průzkum také ukázal, že mezi respondenty, kteří obecně souhlasí s rušením pracovního volna jako úsporným opatřením, byla minimální ochota akceptovat toto opatření ve dnech 1. a 2. svátku vánočního (souhlasí 1 % resp. 2 %), o Velikonočním pondělí (5 %) a na Nový rok (7 %). 

Naopak, daná skupina respondentů projevila relativně největší ochotu obětovat pracovní volno v souvislosti se Dnem vítězství slaveným 8. května.

Více o výsledcích výzkumu zde:

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio