cz sk en

Válka na Ukrajině optikou české veřejnosti

3.5.2022 | Agentura FOCUS realizovala ve dnech 26.3. – 11.4. 2022 výzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zmapovat postoje veřejnosti v ČR vůči válce na Ukrajině. Jednalo se o kvantitativní výzkum reprezentativní na populaci ČR starší 18 let. Výzkum byl realizován formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Celkem bylo dotázáno 1023 respondentů.

Česká veřejnost ve velké většině (81 %) nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu. Tento krok naopak podporuje desetina české populace. 8 % neumělo nebo nechtělo na tuto otázku odpovědět. 

Více než dvě třetiny (74 %) respondentů vnímají jako hlavního viníka války Rusko. Druhá nejpočetnější skupina (19 %) viní z vypuknutí války USA. Tato část respondentů vnímá Ukrajinu jako nástroj politiky Spojených státu, a de facto přejímá dominantní ruský narativ, který maskuje vlastní agresi na Ukrajině tak, že ji připisuje jinému subjektu – převážně USA.

Válku na Ukrajině chápe téměř polovina respondentů (48 %) i jako boj za ČR. Nejsilněji spojují výsledek války se situací v ČR nejmladší respondenti (18-24) a respondenti s vysokoškolským vzděláním. Opačný názor zaujala třetina (33 %) dotázaných. Zbytek (19 %) neuměl tento aspekt války na Ukrajině posoudit.

V české veřejnosti převažuje ambivalentní očekávání, že válka nebude mít vítěze (40 %). Pouze pětina respondentů zastává ostře polarizovanou perspektivu: desetina očekává naprosté vítězství Ukrajiny (10 %) a obdobný podíl (9 %) očekává naprosté vítězství Ruska.

Více než třetina respondentů zastává krajně skeptické očekávání týkající se různých forem ruské agrese na Ukrajině i mimo ni:

  • Rusko zaútočí na další země (39 %),
  • Rusko použije na Ukrajině (38 %) zbraně hromadného ničení.

Útok Ruska na ČR očekává 28 % respondentů, vypuknutí třetí světové války (26 %) respondentů.

Více informací o výzkumu naleznete zde.

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio