cz sk en

Pivo a český spotřebitel

1.10.2015 | FOCUS, Marketing & Social Research provedl v rámci pravidelného omnibusového šetření v červnu 2015 reprezentativní výzkum trhu týkající se konzumace piva v České republice.

Vzorek dotázaných je reprezentativní na populaci ČR z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla a kraje, kde dotázaní žijí. Vzorek byl pořízen kvótním výběrem na základě dat ČSÚ, 2011 a pozdějších aktualizací. Dotázáno bylo 1020 respondentů ve věku 18 a více let, z nich 772 alespoň někdy pije pivo nebo pivní nápoje. Interval spolehlivost: max. ± 3,53% na 95% hladině významnosti.

Čtvrtina respondentů uvádí, že vůbec nepije pivo ani radlery. Častěji se k pití piva a pivních nápojů hlásí kuřáci, muži a lidé nižšího věku.

 

Téměř polovina (48%) konzumentů udává, že vypije nejvýše dva půllitry týdně.  Více než dvě pětiny 44% mezi třemi a deseti půllitry, 8% pak více než deset půllitrů týdně.

Nízkou spotřebu piva mají zejména ženy (75% udává nejvýše 2 půllitry týdně), lidé se SŠ s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním, nezaměstnaní, lidé v domácnosti a studenti. Naopak konzumenti, kteří vypijí více než 11 půllitrů týdně, jsou více zastoupeni mezi: pravidelnými kuřáky, muži, manuálně pracujícími, lidmi s příjmy, geograficky v Praze, regionech Severozápad a Severovýchod.

Celou výzkumnou zprávu zveřejníme později.

Máte-li zájem o více informací o našem omnnibusu klikněte zde.

Máte-li zájem o více informací o spotřebitelském chování konzumentů piva klikněte zde.

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio