cz sk en

Kvalita života cirkusových zvířat optikou populace ČR

5.2.2019 | Necelá pětina populace ČR starší 18 let se domnívá, že kvalita života zvířat v cirkusech je srovnatelná s životem ve volné přírodě (16 %). 81 % respondentů život zvířat v cirkuse za stejně hodnotný s pobýváním na svobodě nepokládá. Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, který agentura FOCUS realizovala v září 2018. Výzkumu se zúčastnilo 1012 respondentů. Výzkumný vzorek byl pořízen metodou osobních (face to face) rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty a je reprezentativní na populaci ČR starší 18 let.

S chovem a drezúrou volně žijících zvířat v cirkusech souhlasí necelá čtvrtina populace ČR starší 18 let (23 %), nesouhlas vyslovuje sedm desetin respondentů. Mají-li nesouhlasící respondenti blíže specifikovat motivy svého postoje, přiklánějí se přibližně stejně často ke všem čtyřem nabídnutým důvodům (neustálý transport, nevhodné prostory, nesouhlas s drezúrou, etické bariéry využívání zvířat pro zábavu). Spontánně doplňují další motivy nesouhlasu: utrpení a týrání zvířat (11 % nesouhlasících), absence přirozených podmínek k životu, svobody (7 %).

Přijetí zákona omezujícího či zakazujícího využívání zvířat v cirkusech má v české veřejnosti poměrně širokou podporu. 39 % respondentů podporuje zákaz chovu a drezůry volně žijících zvířat, 35 % všech zvířat. Proti přijetí zákona se staví 12 % dotázaných, 15 % nemá jasný názor. Názory na přijetí zákona nejsou výrazně diferencovány podle sociodemografických charakteristik, úplný zákaz využívání zvířat v cirkusech podporují zejména dotázaní s nejvyšším sociodemografickým statusem A, studenti a osoby v domácnosti.

Závěrečnou zprávu z výzkumu si můžete stáhnout zde.

Aktuálně
Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

Czech households in times of inflation

5.3.2023 | Price increase, high energy prices and high inflation rates have had and continue to have an impact on the consumer behaviour of Czech households. The current economic situation will negatively affect the consumer sentiment of many households in the coming months. This results from a representative sociological survey conducted by FOCUS, Marketing & Social Research at the end of 2022 on a sample of 1,129 respondents.

celý článek

Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím

23.2.2023 | Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. Vyplývá to z dotazníkové šetření, realizovaného agenturou FOCUS pro organizaci Člověk v tísni. Šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkumu se zúčastnilo 1600 respondentů.

celý článek

Hospodaření českých domácností v době inflace

21.2.2023 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Současná ekonomická situace negativně ovlivní spotřebitelské nálady řady domácností i v horizontu nadcházejících měsíců. Vyplývá to z reprezentativního sociologického výzkumu, který FOCUS, Marketing & Social Research realizoval na konci roku 2022 na vzorku 1129 respondentů.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio