cz sk en

Kvalita života cirkusových zvířat optikou populace ČR

5.2.2019 | Necelá pětina populace ČR starší 18 let se domnívá, že kvalita života zvířat v cirkusech je srovnatelná s životem ve volné přírodě (16 %). 81 % respondentů život zvířat v cirkuse za stejně hodnotný s pobýváním na svobodě nepokládá. Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, který agentura FOCUS realizovala v září 2018. Výzkumu se zúčastnilo 1012 respondentů. Výzkumný vzorek byl pořízen metodou osobních (face to face) rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty a je reprezentativní na populaci ČR starší 18 let.

S chovem a drezúrou volně žijících zvířat v cirkusech souhlasí necelá čtvrtina populace ČR starší 18 let (23 %), nesouhlas vyslovuje sedm desetin respondentů. Mají-li nesouhlasící respondenti blíže specifikovat motivy svého postoje, přiklánějí se přibližně stejně často ke všem čtyřem nabídnutým důvodům (neustálý transport, nevhodné prostory, nesouhlas s drezúrou, etické bariéry využívání zvířat pro zábavu). Spontánně doplňují další motivy nesouhlasu: utrpení a týrání zvířat (11 % nesouhlasících), absence přirozených podmínek k životu, svobody (7 %).

Přijetí zákona omezujícího či zakazujícího využívání zvířat v cirkusech má v české veřejnosti poměrně širokou podporu. 39 % respondentů podporuje zákaz chovu a drezůry volně žijících zvířat, 35 % všech zvířat. Proti přijetí zákona se staví 12 % dotázaných, 15 % nemá jasný názor. Názory na přijetí zákona nejsou výrazně diferencovány podle sociodemografických charakteristik, úplný zákaz využívání zvířat v cirkusech podporují zejména dotázaní s nejvyšším sociodemografickým statusem A, studenti a osoby v domácnosti.

Závěrečnou zprávu z výzkumu si můžete stáhnout zde.

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio