cz sk en

Hospodaření českých domácností v době inflace

7.3.2023 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Současná ekonomická situace negativně ovlivní spotřebitelské nálady řady domácností i v horizontu nadcházejících měsíců. Vyplývá to z reprezentativního sociologického výzkumu, který FOCUS, Marketing & Social Research realizoval na konci roku 2022 na vzorku 1129 respondentů.

Více než dvou pětinám (43 %) domácností současné příjmy nepostačují na bezproblémové pokrytí jejich potřeb. Třetina (33 %) musí velmi šetřit a omezovat svoji spotřebu, desetina domácností pak svými příjmy základní potřeby nepokryje a musí sahat do úspor, případně se zadlužovat. Častěji se jedná osoby s nižším vzděláním, starobní důchodce, manuálně pracující, nezaměstnané a osoby z domácností s měsíčními příjmy do 30 tis. Kč. Oproti tomu více než polovina (54 %) domácností se svými příjmy vychází a jejich příjmy pokrývají potřeby domácnosti bez (větších) omezení. Častěji se jedná o osoby s maturitou či VŠ vzděláním, nemanuálně pracující a osoby s vyšším profesním statusem (odborníci, vedoucí pracovníci), z domácností s čistými měsíčními příjmy nad 55 tisíc Kč.

 Q: Jak v této situaci vychází vaše domácnost se svými současnými příjmy? Máme na mysli všechny příjmy celé Vaší domácnosti, včetně sociálních dávek a různých státních příspěvků, podpor či důchodů. 

 v %, N = 1129; celek, ČR 18+

Očekávání stran hospodaření domácností v blízké budoucnosti nejsou příliš přízniváTéměř polovina dotázaných očekává, že jejich domácnost bude se se svými příjmy v letošním roce vycházet hůře než dosud (47 %), naopak zlepšení očekává jen 8 % dotázaných. Více než dvě pětiny respondentů (44 %) se domnívají, že v roce 2023 budou se svými příjmy vycházet stejně jako dosud. Mírně optimističtější do budoucna jsou mladí lidé ve věku 18-24 let, naopak zhoršení ekonomické situace domácnosti ve větší míře, než celek očekávají lidé z domácností s příjmy do 30 tis. Kč, senioři, starobní důchodci, lidé s nižším socioekonomickým statusem, nižším vzděláním a lidé žijící v sami / v jednočlenných domácnostech. 

Q: A jak bude Vaše domácnost vycházet se svými příjmy v blízké budoucnosti, řekněme během příštího roku? Co myslíte? 

v %, N = 1129; celek, ČR 18+

Relativně nejlépe domácnosti zvládají hradit výdaje na hromadnou dopravu (70 % snadno / 30 % určitými obtížemi), potraviny (66 % / 34 %) a výdaje související se vzděláváním dětí (61 % / 39 %). Na opačné straně pak figurují položky, u kterých převažují lidé, kteří komunikují minimálně menší potíže při jejich hrazení (52-62 %), nad těmi, kteří je hradí (docela) snadno (38-48 %). Jsou to neočekávané výdaje nad 10 tis. Kč (38 % / 62 %), dovolená v tuzemsku či zahraničí (43 % / 57 %) a splácení hypotéky či jiných půjček (48 % / 52 %).

Kompletní zpráva ke stažení zde:

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio