cz sk en

ČESKO-RUSKÉ VZTAHY

16.6.2016 | Česká veřejnost vnímá Putinovo Rusko spíše jako nedůvěryhodného partnera. Mínění o česko-ruských vztazích je převážně pozitivní, přesto mají sankce uvalené na Rusko ze strany EU podporu veřejnosti. Vyslání českých vojáků na pomoc spojencům v NATO Polsku a pobaltským státům v případě jejich napadení by podpořil větší podíl lidí, než by tomuto kroku oponoval.

Agentura Focus provedla ve dnech 14. 5. – 25. 5. 2016 omnibusový výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Reprezentativní vzorek tvořilo 1000 respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obce bydliště a kraje. Cílem výzkumu bylo zmapování vnímání českoruských vztahů a postojů české veřejnosti k Rusku. Tento výzkum byl inspirován podrobnějším výzkumem německo-ruských vztahů, který zveřejnila nadace Bertelsmann a Instytut Spraw Publicznych.

MEZINÁRODNÍ DŮVĚRYHODNOST RUSKA

V české populaci k Rusku pod vedením prezidenta Putina převažuje spíše nedůvěra. Pro 45 % dotázaných Rusko není důvěryhodný partner, naopak 33 % je považuje za mezinárodně důvěryhodného partnera. 23 % se nepřiklonilo ani k jedné z variant. Častěji nedůvěru vyjadřují mladší respondenti a lidé, kteří by volili TOP 09 či ODS.

STAV ČESKO-RUSKÝCH VZTAHŮ

Převažující názor české veřejnosti na česko-ruské vztahy je pozitivní. Současný stav vzájemných vztahů hodnotí téměř polovina respondentů jako dobrý, 28 % naopak jako špatný. Pozitivně vzájemné vztahy vnímají častěji voliči KSČM a ČSSD.

SANKCE EU UVALENÉ NA RUSKO

Sankce uvalené na Rusko v důsledku vojenského angažmá na Ukrajině mají mezi českými občany podporu – 9 % respondentů by je ještě posílilo, 36 % ponechalo na současné úrovni, 24 % naopak zmírnilo. Větší podporu má zpřísnění či ponechání sankcí mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi nebo voliči TOP 09 a ODS, naopak zmírnění sankcí si častěji přejí lidé nad 65 let, obyvatelé obcí do 5.000 obyvatel a voliči KSČM a ČSSD. Rozložení názorů voličů ANO se neliší od průměru populace.

RUSKO JAKO VOJENSKÁ HROZBA PRO ČR

Téměř tři pětiny respondentů nevnímají Rusko jako vojenskou hrozbu pro Českou republiku, opačný postoj zastává 27 %. Odpovědi se velmi liší podle politických postojů respondentů – např. mezi lidmi, kteří by volili TOP 09, vidí v Rusku vojenskou hrozbu celých 54 %, u KSČM je to naopak jen 13 %. 

OCHOTA NASADIT VOJÁKY NA OBRANU POLSKA A POBALTÍ V PŘÍPADĚ NAPADENÍ RUSKEM

Dvě pětiny respondentů si nejsou jisty, zda by čeští vojáci měli bránit Polsko a pobaltské země, smluvní spojence v NATO, v případě jejich napadení Ruskem. 35 % by bylo pro nasazení českých vojáků, čtvrtina je proti. Pro dodržení smluvních závazků se výrazně častěji vyslovují lidé, kteří by volili TOP 09 a ODS. Zajímavé je, že i čtvrtina voličů KSČM by byla pro nasazení vojáků na obranu těchto zemí. 

Aktuálně
Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

Czech households in times of inflation

5.3.2023 | Price increase, high energy prices and high inflation rates have had and continue to have an impact on the consumer behaviour of Czech households. The current economic situation will negatively affect the consumer sentiment of many households in the coming months. This results from a representative sociological survey conducted by FOCUS, Marketing & Social Research at the end of 2022 on a sample of 1,129 respondents.

celý článek

Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím

23.2.2023 | Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. Vyplývá to z dotazníkové šetření, realizovaného agenturou FOCUS pro organizaci Člověk v tísni. Šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkumu se zúčastnilo 1600 respondentů.

celý článek

Hospodaření českých domácností v době inflace

21.2.2023 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Současná ekonomická situace negativně ovlivní spotřebitelské nálady řady domácností i v horizontu nadcházejících měsíců. Vyplývá to z reprezentativního sociologického výzkumu, který FOCUS, Marketing & Social Research realizoval na konci roku 2022 na vzorku 1129 respondentů.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio