cz sk en

ČESKO-RUSKÉ VZTAHY

16.6.2016 | Česká veřejnost vnímá Putinovo Rusko spíše jako nedůvěryhodného partnera. Mínění o česko-ruských vztazích je převážně pozitivní, přesto mají sankce uvalené na Rusko ze strany EU podporu veřejnosti. Vyslání českých vojáků na pomoc spojencům v NATO Polsku a pobaltským státům v případě jejich napadení by podpořil větší podíl lidí, než by tomuto kroku oponoval.

Agentura Focus provedla ve dnech 14. 5. – 25. 5. 2016 omnibusový výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Reprezentativní vzorek tvořilo 1000 respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obce bydliště a kraje. Cílem výzkumu bylo zmapování vnímání českoruských vztahů a postojů české veřejnosti k Rusku. Tento výzkum byl inspirován podrobnějším výzkumem německo-ruských vztahů, který zveřejnila nadace Bertelsmann a Instytut Spraw Publicznych.

MEZINÁRODNÍ DŮVĚRYHODNOST RUSKA

V české populaci k Rusku pod vedením prezidenta Putina převažuje spíše nedůvěra. Pro 45 % dotázaných Rusko není důvěryhodný partner, naopak 33 % je považuje za mezinárodně důvěryhodného partnera. 23 % se nepřiklonilo ani k jedné z variant. Častěji nedůvěru vyjadřují mladší respondenti a lidé, kteří by volili TOP 09 či ODS.

STAV ČESKO-RUSKÝCH VZTAHŮ

Převažující názor české veřejnosti na česko-ruské vztahy je pozitivní. Současný stav vzájemných vztahů hodnotí téměř polovina respondentů jako dobrý, 28 % naopak jako špatný. Pozitivně vzájemné vztahy vnímají častěji voliči KSČM a ČSSD.

SANKCE EU UVALENÉ NA RUSKO

Sankce uvalené na Rusko v důsledku vojenského angažmá na Ukrajině mají mezi českými občany podporu – 9 % respondentů by je ještě posílilo, 36 % ponechalo na současné úrovni, 24 % naopak zmírnilo. Větší podporu má zpřísnění či ponechání sankcí mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi nebo voliči TOP 09 a ODS, naopak zmírnění sankcí si častěji přejí lidé nad 65 let, obyvatelé obcí do 5.000 obyvatel a voliči KSČM a ČSSD. Rozložení názorů voličů ANO se neliší od průměru populace.

RUSKO JAKO VOJENSKÁ HROZBA PRO ČR

Téměř tři pětiny respondentů nevnímají Rusko jako vojenskou hrozbu pro Českou republiku, opačný postoj zastává 27 %. Odpovědi se velmi liší podle politických postojů respondentů – např. mezi lidmi, kteří by volili TOP 09, vidí v Rusku vojenskou hrozbu celých 54 %, u KSČM je to naopak jen 13 %. 

OCHOTA NASADIT VOJÁKY NA OBRANU POLSKA A POBALTÍ V PŘÍPADĚ NAPADENÍ RUSKEM

Dvě pětiny respondentů si nejsou jisty, zda by čeští vojáci měli bránit Polsko a pobaltské země, smluvní spojence v NATO, v případě jejich napadení Ruskem. 35 % by bylo pro nasazení českých vojáků, čtvrtina je proti. Pro dodržení smluvních závazků se výrazně častěji vyslovují lidé, kteří by volili TOP 09 a ODS. Zajímavé je, že i čtvrtina voličů KSČM by byla pro nasazení vojáků na obranu těchto zemí. 

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio