cz sk en

BIOPOTRAVINY OPTIKOU ČESKÉ A POLSKÉ VEŘEJNOSTI

6.1.2021 | Agentura Focus ve spolupráci s polskou výzkumnou agenturou IMAS provedla reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky a populaci Polské republiky ve věku 15-65 let. Výzkum proběhl v ČR ve dnech 6. - 20. prosince 2019 a v PL 18. - 30. října 2019. Výběrový vzorek tvořilo v Česku 1005 a v Polsku 1028 respondentů vybraných metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obce a kraje bydliště. Cílem výzkumu bylo zmapování vztahu české a polské veřejnosti k biopotravinám.

Míra povědomí o pojmu „biopotravina“ je v obou zemích obecně vysoká, vyšší je v Polsku – s tímto pojmem se tam setkalo 97 % respondentů (v ČR 88 %), více než polovina (55 %) jej zná velmi dobře (v ČR 35 %). Správný význam pojmu „biopotravina“, tedy potravina s certifikací potvrzující výrobu za použití přírodních produktů, označila v obou zemích více než polovina respondentů.

Dle postoje k biopotravinám, nákupních zvyků, finanční situace a dalších faktorů lze respondenty rozdělit na aktivní fanoušky biopotravin, podporovatele farmářů, finančně limitované skeptiky.

Zatímco v ČR převládají skeptici rozhodnutí nekupovat biopotraviny z důvodu nedůvěry a vysoké ceny (36 %), v Polsku jsou nejčastěji zastoupeni podporovatelé farmářů, kteří raději nakupují biopotraviny od místních farmářů nebo je pěstují sami (33 %) a finančně limitovaní, kteří si při současných cenách biopotraviny nemůžou dovolit (30 %). Aktivních fanoušků biopotravin, kteří biopotraviny nakupují i přesto, že jsou dražší, protože si zakládají na zdravé výživě a aktivním životním stylu, je v Česku 18 %, což je o 5 % méně, než v Polsku (23 %). 

Více informací naleznete v přiložené závěrečné zprávě.

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio