cz sk en

BIOPOTRAVINY OPTIKOU ČESKÉ A POLSKÉ VEŘEJNOSTI

6.1.2021 | Agentura Focus ve spolupráci s polskou výzkumnou agenturou IMAS provedla reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky a populaci Polské republiky ve věku 15-65 let. Výzkum proběhl v ČR ve dnech 6. - 20. prosince 2019 a v PL 18. - 30. října 2019. Výběrový vzorek tvořilo v Česku 1005 a v Polsku 1028 respondentů vybraných metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obce a kraje bydliště. Cílem výzkumu bylo zmapování vztahu české a polské veřejnosti k biopotravinám.

Míra povědomí o pojmu „biopotravina“ je v obou zemích obecně vysoká, vyšší je v Polsku – s tímto pojmem se tam setkalo 97 % respondentů (v ČR 88 %), více než polovina (55 %) jej zná velmi dobře (v ČR 35 %). Správný význam pojmu „biopotravina“, tedy potravina s certifikací potvrzující výrobu za použití přírodních produktů, označila v obou zemích více než polovina respondentů.

Dle postoje k biopotravinám, nákupních zvyků, finanční situace a dalších faktorů lze respondenty rozdělit na aktivní fanoušky biopotravin, podporovatele farmářů, finančně limitované skeptiky.

Zatímco v ČR převládají skeptici rozhodnutí nekupovat biopotraviny z důvodu nedůvěry a vysoké ceny (36 %), v Polsku jsou nejčastěji zastoupeni podporovatelé farmářů, kteří raději nakupují biopotraviny od místních farmářů nebo je pěstují sami (33 %) a finančně limitovaní, kteří si při současných cenách biopotraviny nemůžou dovolit (30 %). Aktivních fanoušků biopotravin, kteří biopotraviny nakupují i přesto, že jsou dražší, protože si zakládají na zdravé výživě a aktivním životním stylu, je v Česku 18 %, což je o 5 % méně, než v Polsku (23 %). 

Více informací naleznete v přiložené závěrečné zprávě.

Aktuálně
Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

Czech households in times of inflation

5.3.2023 | Price increase, high energy prices and high inflation rates have had and continue to have an impact on the consumer behaviour of Czech households. The current economic situation will negatively affect the consumer sentiment of many households in the coming months. This results from a representative sociological survey conducted by FOCUS, Marketing & Social Research at the end of 2022 on a sample of 1,129 respondents.

celý článek

Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím

23.2.2023 | Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. Vyplývá to z dotazníkové šetření, realizovaného agenturou FOCUS pro organizaci Člověk v tísni. Šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkumu se zúčastnilo 1600 respondentů.

celý článek

Hospodaření českých domácností v době inflace

21.2.2023 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Současná ekonomická situace negativně ovlivní spotřebitelské nálady řady domácností i v horizontu nadcházejících měsíců. Vyplývá to z reprezentativního sociologického výzkumu, který FOCUS, Marketing & Social Research realizoval na konci roku 2022 na vzorku 1129 respondentů.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio