cz sk en

Pozorování

Nejstarší sociologoická technika sběru dat

Pozorování rozdělujeme podle dvou základních přístupů na zúčastněné a nezúčastněné. Při pozorování jde o nepřímou formu kontaktu, tzn. že pozorovaný neví o tom, že je pozorován. Tato metoda spočívá v záměrném sledování probíhajících událostí a jejich zaznamenávání. Záznam tedy pracuje s deduktivním modelem, kdy klient ví, co chce pozorovat (ověřovat).

Místo toho, abychom subjektům pokládali otázky, pozorujeme, jak se chovají, jaké pocity a emoce vyjadřují atd. Používá se pět variant pozorování, podle toho zda je pozorování: řízené (vs. uměle vytvořené), zřejmé (vs. skryté), strukturované (vs. nestrukturované), přímé (vs. nepřímé), osobní (vs. za pomocí technických prostředků).

Aktuálně
Do svého týmu hledáme nového kolegu, kolegyni na pozici výzkumný analytik, analytička

8.7.2019 |

celý článek

Vnímání technologií firmy HUAWEI coby bezpečnostní riziko

12.3.2019 | Agentura FOCUS provedla ve dnech 15. 2. – 25. 2. 2019 omnibusový výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Reprezentativní výběrový vzorek tvořilo 1018 respondentek a respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, kraje bydliště a velikosti obce. Jedním ze zkoumaných témat byla problematika bezpečnostních hrozeb, které by mohly způsobit technologie čínské firmy Huawei.

celý článek

Hledáme tazatele pro dlouhodobou spolupráci

7.3.2019 | U tazatelů očekáváme spolehlivost, poctivost a flexibilitu. Odměna dle délky a obtížnosti dotazníku 100 Kč - 500 Kč za jeden dotazník.

celý článek

NABÍDKA BRIGÁDY

4.3.2019 | Pro posílení týmu našeho CATI studia v Brně hledáme operátory pro telefonické dotazování. Naše CATI studio se zabývá výhradně realizací výzkumů trhu nebo veřejného mínění. Nenabízíme a neprodáváme respondentům žádné zboží nebo služby.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio