cz sk en

Pozorování

Nejstarší sociologoická technika sběru dat

Pozorování rozdělujeme podle dvou základních přístupů na zúčastněné a nezúčastněné. Při pozorování jde o nepřímou formu kontaktu, tzn. že pozorovaný neví o tom, že je pozorován. Tato metoda spočívá v záměrném sledování probíhajících událostí a jejich zaznamenávání. Záznam tedy pracuje s deduktivním modelem, kdy klient ví, co chce pozorovat (ověřovat).

Místo toho, abychom subjektům pokládali otázky, pozorujeme, jak se chovají, jaké pocity a emoce vyjadřují atd. Používá se pět variant pozorování, podle toho zda je pozorování: řízené (vs. uměle vytvořené), zřejmé (vs. skryté), strukturované (vs. nestrukturované), přímé (vs. nepřímé), osobní (vs. za pomocí technických prostředků).

Aktuálně
Česká veřejnost nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu

3.5.2022 | Česká veřejnost ve velké většině (81 %) nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu. Tento krok naopak podporuje desetina české populace, 8 % neumělo nebo nechtělo na tuto otázku odpovědět.

celý článek

Koordinátor/ka tazatelské sítě a náboru tazatelů

21.4.2022 | Hledáme aktivního člověka, kterého baví každodenní komunikace a jednání s různými typy lidí. Člověka, který je empatický, samostatný a zodpovědný. Člověka, který umí dotáhnout práci včas do cíle a dokáže hledat způsoby, jak toho úspěšně dosáhnout. Měl/a byste mít systematické myšlení a schopnost pracovat nejen s lidmi, ale i s tabulkami a evidencí.

celý článek

Hledáme tazatele pro dlouhodobou spolupráci

6.12.2021 | U tazatelů očekáváme spolehlivost, poctivost a flexibilitu. Odměna dle délky a obtížnosti dotazníku 120 Kč - 500 Kč za jeden dotazník.

celý článek

Největší problém distanční výuky v ČR je zapojení všech studentů, uvádějí vyučující

9.3.2021 | Vyplývá to z výzkumu mezi více než 700 vyučujícími působícími na 2. stupni základních škol a na středních školách v ČR. Dotazníkové šetření mapuje postoje vyučujících k distanční výuce, ale i míru jejich důvěry v informace o koronavirové epidemii nebo vnímání podpory od veřejných institucí. Výzkum vznikl pod hlavičkou vzdělávacího programu JSNS pro Evropskou lidovou stranu (ELS) pod záštitou europoslance Luďka Niedermayera. Výzkum realizovala agentura Focus a zúčastnilo se jej 720 respondentů z celkem 203 škol.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio