cz sk en

Brand Image Study

Nástroj pro měření vnímání a pozitioningu značek. Jedná se o kombinaci čtyř projektivních metod:

  • PHOTO SORT, což je technika, která rozvíjí možnosti vizuálního měření představ mentálních obrazů o uživatelích jednotlivých značek a jejich životním stylu. Na základě přiřazování dopředu připravených a kalibrovaných fotografií ke značkám je možné zjistit psychologický charakter (personalitu) a životní styl značek i míru jejich přitažlivosti pro spotřebitele.
  • ATTRIBUTE SORT, což je nástroj, který umožňuje zjistit, jak zákazníci vnímají funkční (racionální) benefity produktů té které značky a do jaké míry jsou pro ně tyto atributy důležité. Jedná se o přiřazování atributů ke značkám. Každá ze značek je tak detailně popsána prostřednictvím vlastností, které jí zákazníci připisují. Atributy jsou obvykle vygenerovány na skupinových diskusích – focus groups.
  • ASOCIAČNÍ TEST, metoda umožňující zjistit sémantický prostor značky v mysli spotřebitele; prostřednictvím asociačního slovníku se dají tyto „prostory“ porovnávat. Je možné určit, do jaké míry se jedná o asociace pozitivní, negativní, respektive neutrální, je dokonce možné zjistit, do jaké míry je tento sémantický prostor konzistentní.
  • PERSONAL DRIVER ANALYSIS je metoda, která umožňuje zjistit, jaké motivace a hodnoty vedou k výběru konkrétní značky. Metoda tak umožňuje zjistit hodnotové zázemí (brand core value) té které značky.

Jedná se mezinárodně používanou metodiku. Pro ČR a SR danou metodiku adaptovala a rozvíjí společnost United Consultants (www.uc.sk), která se již více než 20 let zabývá brandingem. Ve spolupráci s touto společností FOCUS realizuje pro řadu klientů také navazující poradenství a workshopy v oblasti budování značky.

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio