cz sk en

Brand Image Study

Nástroj pro měření vnímání a pozitioningu značek. Jedná se o kombinaci čtyř projektivních metod:

  • PHOTO SORT, což je technika, která rozvíjí možnosti vizuálního měření představ mentálních obrazů o uživatelích jednotlivých značek a jejich životním stylu. Na základě přiřazování dopředu připravených a kalibrovaných fotografií ke značkám je možné zjistit psychologický charakter (personalitu) a životní styl značek i míru jejich přitažlivosti pro spotřebitele.
  • ATTRIBUTE SORT, což je nástroj, který umožňuje zjistit, jak zákazníci vnímají funkční (racionální) benefity produktů té které značky a do jaké míry jsou pro ně tyto atributy důležité. Jedná se o přiřazování atributů ke značkám. Každá ze značek je tak detailně popsána prostřednictvím vlastností, které jí zákazníci připisují. Atributy jsou obvykle vygenerovány na skupinových diskusích – focus groups.
  • ASOCIAČNÍ TEST, metoda umožňující zjistit sémantický prostor značky v mysli spotřebitele; prostřednictvím asociačního slovníku se dají tyto „prostory“ porovnávat. Je možné určit, do jaké míry se jedná o asociace pozitivní, negativní, respektive neutrální, je dokonce možné zjistit, do jaké míry je tento sémantický prostor konzistentní.
  • PERSONAL DRIVER ANALYSIS je metoda, která umožňuje zjistit, jaké motivace a hodnoty vedou k výběru konkrétní značky. Metoda tak umožňuje zjistit hodnotové zázemí (brand core value) té které značky.

Jedná se mezinárodně používanou metodiku. Pro ČR a SR danou metodiku adaptovala a rozvíjí společnost United Consultants (www.uc.sk), která se již více než 20 let zabývá brandingem. Ve spolupráci s touto společností FOCUS realizuje pro řadu klientů také navazující poradenství a workshopy v oblasti budování značky.

Aktuálně
Česká veřejnost nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu

3.5.2022 | Česká veřejnost ve velké většině (81 %) nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu. Tento krok naopak podporuje desetina české populace, 8 % neumělo nebo nechtělo na tuto otázku odpovědět.

celý článek

Koordinátor/ka tazatelské sítě a náboru tazatelů

21.4.2022 | Hledáme aktivního člověka, kterého baví každodenní komunikace a jednání s různými typy lidí. Člověka, který je empatický, samostatný a zodpovědný. Člověka, který umí dotáhnout práci včas do cíle a dokáže hledat způsoby, jak toho úspěšně dosáhnout. Měl/a byste mít systematické myšlení a schopnost pracovat nejen s lidmi, ale i s tabulkami a evidencí.

celý článek

Hledáme tazatele pro dlouhodobou spolupráci

6.12.2021 | U tazatelů očekáváme spolehlivost, poctivost a flexibilitu. Odměna dle délky a obtížnosti dotazníku 120 Kč - 500 Kč za jeden dotazník.

celý článek

Největší problém distanční výuky v ČR je zapojení všech studentů, uvádějí vyučující

9.3.2021 | Vyplývá to z výzkumu mezi více než 700 vyučujícími působícími na 2. stupni základních škol a na středních školách v ČR. Dotazníkové šetření mapuje postoje vyučujících k distanční výuce, ale i míru jejich důvěry v informace o koronavirové epidemii nebo vnímání podpory od veřejných institucí. Výzkum vznikl pod hlavičkou vzdělávacího programu JSNS pro Evropskou lidovou stranu (ELS) pod záštitou europoslance Luďka Niedermayera. Výzkum realizovala agentura Focus a zúčastnilo se jej 720 respondentů z celkem 203 škol.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio