cz sk en

Brand Image Study

Nástroj pro měření vnímání a pozitioningu značek. Jedná se o kombinaci čtyř projektivních metod:

  • PHOTO SORT, což je technika, která rozvíjí možnosti vizuálního měření představ mentálních obrazů o uživatelích jednotlivých značek a jejich životním stylu. Na základě přiřazování dopředu připravených a kalibrovaných fotografií ke značkám je možné zjistit psychologický charakter (personalitu) a životní styl značek i míru jejich přitažlivosti pro spotřebitele.
  • ATTRIBUTE SORT, což je nástroj, který umožňuje zjistit, jak zákazníci vnímají funkční (racionální) benefity produktů té které značky a do jaké míry jsou pro ně tyto atributy důležité. Jedná se o přiřazování atributů ke značkám. Každá ze značek je tak detailně popsána prostřednictvím vlastností, které jí zákazníci připisují. Atributy jsou obvykle vygenerovány na skupinových diskusích – focus groups.
  • ASOCIAČNÍ TEST, metoda umožňující zjistit sémantický prostor značky v mysli spotřebitele; prostřednictvím asociačního slovníku se dají tyto „prostory“ porovnávat. Je možné určit, do jaké míry se jedná o asociace pozitivní, negativní, respektive neutrální, je dokonce možné zjistit, do jaké míry je tento sémantický prostor konzistentní.
  • PERSONAL DRIVER ANALYSIS je metoda, která umožňuje zjistit, jaké motivace a hodnoty vedou k výběru konkrétní značky. Metoda tak umožňuje zjistit hodnotové zázemí (brand core value) té které značky.

Jedná se mezinárodně používanou metodiku. Pro ČR a SR danou metodiku adaptovala a rozvíjí společnost United Consultants (www.uc.sk), která se již více než 20 let zabývá brandingem. Ve spolupráci s touto společností FOCUS realizuje pro řadu klientů také navazující poradenství a workshopy v oblasti budování značky.

Aktuálně
Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

Czech households in times of inflation

5.3.2023 | Price increase, high energy prices and high inflation rates have had and continue to have an impact on the consumer behaviour of Czech households. The current economic situation will negatively affect the consumer sentiment of many households in the coming months. This results from a representative sociological survey conducted by FOCUS, Marketing & Social Research at the end of 2022 on a sample of 1,129 respondents.

celý článek

Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím

23.2.2023 | Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. Vyplývá to z dotazníkové šetření, realizovaného agenturou FOCUS pro organizaci Člověk v tísni. Šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkumu se zúčastnilo 1600 respondentů.

celý článek

Hospodaření českých domácností v době inflace

21.2.2023 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Současná ekonomická situace negativně ovlivní spotřebitelské nálady řady domácností i v horizontu nadcházejících měsíců. Vyplývá to z reprezentativního sociologického výzkumu, který FOCUS, Marketing & Social Research realizoval na konci roku 2022 na vzorku 1129 respondentů.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio