cz sk en

Brand Image Study

Nástroj pro měření vnímání a pozitioningu značek. Jedná se o kombinaci čtyř projektivních metod:

  • PHOTO SORT, což je technika, která rozvíjí možnosti vizuálního měření představ mentálních obrazů o uživatelích jednotlivých značek a jejich životním stylu. Na základě přiřazování dopředu připravených a kalibrovaných fotografií ke značkám je možné zjistit psychologický charakter (personalitu) a životní styl značek i míru jejich přitažlivosti pro spotřebitele.
  • ATTRIBUTE SORT, což je nástroj, který umožňuje zjistit, jak zákazníci vnímají funkční (racionální) benefity produktů té které značky a do jaké míry jsou pro ně tyto atributy důležité. Jedná se o přiřazování atributů ke značkám. Každá ze značek je tak detailně popsána prostřednictvím vlastností, které jí zákazníci připisují. Atributy jsou obvykle vygenerovány na skupinových diskusích – focus groups.
  • ASOCIAČNÍ TEST, metoda umožňující zjistit sémantický prostor značky v mysli spotřebitele; prostřednictvím asociačního slovníku se dají tyto „prostory“ porovnávat. Je možné určit, do jaké míry se jedná o asociace pozitivní, negativní, respektive neutrální, je dokonce možné zjistit, do jaké míry je tento sémantický prostor konzistentní.
  • PERSONAL DRIVER ANALYSIS je metoda, která umožňuje zjistit, jaké motivace a hodnoty vedou k výběru konkrétní značky. Metoda tak umožňuje zjistit hodnotové zázemí (brand core value) té které značky.

Jedná se mezinárodně používanou metodiku. Pro ČR a SR danou metodiku adaptovala a rozvíjí společnost United Consultants (www.uc.sk), která se již více než 20 let zabývá brandingem. Ve spolupráci s touto společností FOCUS realizuje pro řadu klientů také navazující poradenství a workshopy v oblasti budování značky.

Aktuálně
Podíl domácích mazlíčků v českých domácnostech mírně roste

12.2.2019 | Nadpoloviční většina české dospělé populace žije v domácnosti s nějakým domácím zvířetem (mazlíčkem). Agentura Focus prováděla kratší výzkum týkající se domácích zvířat již v roce 2010, některé výsledky proto můžeme srovnat. Podíl obyvatel, kteří ve své domácnosti nějaké zvíře mají, v průběhu sedmi let mírně vzrostl – v roce 2010 se jednalo o 51 %, v roce 2017 pak o 58 %.

celý článek

Koordinátor/ka projektů a sběru dat

3.12.2018 | Do našeho týmu hledáme aktivního člověka, kterého baví každodenní komunikace a jednání s různými typy lidí. Člověka, který je empatický, samostatný a zodpovědný. Člověka, který dotahuje práci do konce a hledá způsoby, jak dosáhnout cíle. Také hledáme člověka, který má systematické myšlení a je schopen pracovat nejen s lidmi, ale i s tabulkami a evidencemi.

celý článek

NABÍDKA BRIGÁDY

11.9.2018 | Pro posílení týmu našeho CATI studia v Brně hledáme operátory pro telefonické dotazování. Naše CATI studio se zabývá výhradně realizací výzkumů trhu nebo veřejného mínění. Nenabízíme a neprodáváme respondentům žádné zboží nebo služby.

celý článek

PO CELÉ ČR NABÍZÍME BRIGÁDU – STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ CELOSVĚTOVÉ SÍTĚ TAZATELŮ

5.6.2018 | Zapojte se do oblíbeného projektu World Poll, na kterém spolupracujeme s celosvětově uznávanou výzkumnou společností Gallup. Průzkum je zaměřen na hodnocení různých oblastí našich každodenních životů a realizuje se ve více než 150 zemích světa, což umožňuje porovnání postojů a názorů většiny světové populace. Kromě Worldpollu můžete u nás pracovat i na jiných zajímavých projektech, protože hledáme tazatele na dlouhodobou spolupráci.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio