cz sk en

Brand Image Study

Nástroj pro měření vnímání a pozitioningu značek. Jedná se o kombinaci čtyř projektivních metod:

  • PHOTO SORT, což je technika, která rozvíjí možnosti vizuálního měření představ mentálních obrazů o uživatelích jednotlivých značek a jejich životním stylu. Na základě přiřazování dopředu připravených a kalibrovaných fotografií ke značkám je možné zjistit psychologický charakter (personalitu) a životní styl značek i míru jejich přitažlivosti pro spotřebitele.
  • ATTRIBUTE SORT, což je nástroj, který umožňuje zjistit, jak zákazníci vnímají funkční (racionální) benefity produktů té které značky a do jaké míry jsou pro ně tyto atributy důležité. Jedná se o přiřazování atributů ke značkám. Každá ze značek je tak detailně popsána prostřednictvím vlastností, které jí zákazníci připisují. Atributy jsou obvykle vygenerovány na skupinových diskusích – focus groups.
  • ASOCIAČNÍ TEST, metoda umožňující zjistit sémantický prostor značky v mysli spotřebitele; prostřednictvím asociačního slovníku se dají tyto „prostory“ porovnávat. Je možné určit, do jaké míry se jedná o asociace pozitivní, negativní, respektive neutrální, je dokonce možné zjistit, do jaké míry je tento sémantický prostor konzistentní.
  • PERSONAL DRIVER ANALYSIS je metoda, která umožňuje zjistit, jaké motivace a hodnoty vedou k výběru konkrétní značky. Metoda tak umožňuje zjistit hodnotové zázemí (brand core value) té které značky.

Jedná se mezinárodně používanou metodiku. Pro ČR a SR danou metodiku adaptovala a rozvíjí společnost United Consultants (www.uc.sk), která se již více než 20 let zabývá brandingem. Ve spolupráci s touto společností FOCUS realizuje pro řadu klientů také navazující poradenství a workshopy v oblasti budování značky.

Aktuálně
Vnímání technologií firmy HUAWEI coby bezpečnostní riziko

12.3.2019 | Agentura FOCUS provedla ve dnech 15. 2. – 25. 2. 2019 omnibusový výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Reprezentativní výběrový vzorek tvořilo 1018 respondentek a respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, kraje bydliště a velikosti obce. Jedním ze zkoumaných témat byla problematika bezpečnostních hrozeb, které by mohly způsobit technologie čínské firmy Huawei.

celý článek

Hledáme tazatele pro dlouhodobou spolupráci

7.3.2019 | U tazatelů očekáváme spolehlivost, poctivost a flexibilitu. Odměna dle délky a obtížnosti dotazníku 100 Kč - 500 Kč za jeden dotazník.

celý článek

NABÍDKA BRIGÁDY

4.3.2019 | Pro posílení týmu našeho CATI studia v Brně hledáme operátory pro telefonické dotazování. Naše CATI studio se zabývá výhradně realizací výzkumů trhu nebo veřejného mínění. Nenabízíme a neprodáváme respondentům žádné zboží nebo služby.

celý článek

Kvalita života cirkusových zvířat optikou populace ČR

5.2.2019 | Necelá pětina populace ČR starší 18 let se domnívá, že kvalita života zvířat v cirkusech je srovnatelná s životem ve volné přírodě (16 %). 81 % respondentů život zvířat v cirkuse za stejně hodnotný s pobýváním na svobodě nepokládá. Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, který agentura FOCUS realizovala v září 2018 pro neziskovou organizaci Svoboda zvířat. Výzkumu se zúčastnilo 1012 respondentů. Výzkumný vzorek byl pořízen metodou osobních (face to face) rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty a je reprezentativní na populaci ČR starší 18 let.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio