cz sk en

Výzkum volebních preferencí

Výzkumy volebních preferencí a volebního chování podávají ucelený pohled na politickou scénu v ČR a SR. Zadavatelům v rámci těchto výzkumů poskytujeme analýzy volebních preferencí, analýzy volebního chování jednotlivých voličských skupin, analýzy image jednotlivých politických subjektů. Tyto výzkumy jsou přínosným podkladem pro optimalizaci volebních kampaní jak po stránce obsahové, tak po stránce dobrého mediálního mixu.

Tento typ výzkumu je vhodný pro zadavatele, kteří potřebují např.:

  • Zjistit aktuální trendy volebních preferencí v ČR či ve vybraném regionu
  • Identifikovat image politických stran a jejích představitelů
  • Detailně analyzovat jednotlivé skupiny voličů a sympatizantů (demografický profil, hodnotová orientace, politická gramotnost, politická mentalita, životní styl, sociální pozice ve společnosti, životní aspirace apod.)
  • Dlouhodobě sledovat trendy voličských preferencí a volebního chování
  • Správně zacílit volební kampaň

V oblasti politických výzkumů nabízíme následující typy výzkumných nástrojů:

  • Celorepublikové výzkumy
  • Výzkumy ve vybraných regionech
  • Výzkumy ve vybraných voličských skupinách (např. pravicoví, levicoví voliči)
  • Trackingové výzkumy a studie

Máte dotaz? Zeptejte se.


Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio