cz sk en

Výzkum veřejného mínění

Výzkumy veřejného mínění a sociologické výzkumy agentury FOCUS poskytují zadavatelům aktuální analýzy společenských, politických a sociálních problémů. Odhalují souvislosti mezi vnímáním a hodnocením vybraných společenských jevů a postoji, které k nim zaujímají sociální aktéři na základě svých osobních zkušeností, biografie, hodnotových orientací apod.

Tento typ výzkumu je vhodný pro zadavatele, kteří potřebují např.:

 • Zjistit názory veřejnosti na aktuální společenské události
 • Identifikovat, jak veřejnost vnímá různé státní a veřejné instituce (armáda, prezident, parlament apod.)
 • Analyzovat hodnotové orientace různých společenských skupin obyvatel ČR a SR
 • Popsat, jak česká nebo slovenská veřejnost hodnotí politický a společenský vývoj z pohledu dopadu na jejich ekonomickou a sociální situaci
 • Zjistit, jak česká či slovenská veřejnost vnímá závažnost vybraných společenských problémů, jako jsou kriminalita, sociální péče, korupce aj.
 • Identifikovat postoje, které veřejnost zaujímá k mezinárodním otázkám a zahraničně-politické orientaci státu
 • Provést detailní sociologickou analýzu vybraných společenských jevů (diskriminace, sociální vyloučení, drogová závislost apod.)

V oblasti výzkumu veřejného mínění a sociologických výzkumů nabízíme následující typy výzkumných nástrojů:

 • Celorepublikové výzkumy
 • Výzkumy ve vybraných cílových skupinách (např. obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, OZP, drogově závislí, matky na mateřské dovolené, zemědělci apod.)
 • Výzkumy lokálních témat, výzkumy ve vybraných lokalitách
 • Trackingové výzkumy a studie

Máte dotaz? Zeptejte se.


Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio