cz sk en

Výzkum komunálních problémů a politiky

Neustálá snaha o spokojenost občanů a zkvalitňování života ve městě či obci je cílem každého komunálního politika. Výzkumy komunálních problémů a politiky nabízejí spolehlivou reflexi spokojenosti občanů s kvalitou života v komunitě. Výsledky těchto výzkumů mají praktické využití při plánování dalšího strategického rozvoje města či obce, hledání nových možností zefektivnění komunikace s občany a aktivního zapojení občanů do života v komunitě. Na základě těchto výzkumů odhalíte silné a slabé stránky fungování obce z pohledu jeho občanů.

Tento typ výzkumu je vhodný pro zadavatele, kteří potřebují např. zjistit:

 • Jak lidé vnímají a hodnotí kvalitu života ve městě či obci?
 • Jaké jsou potřeby obyvatel města či obce?
 • Jak jsou občané spokojeni s různými aspekty života ve městě či obci, jako např. doprava, veřejná zeleň a mobiliář, kvalita, rozsah a dostupnost služeb, životní prostředí, bezpečnost a kriminalita, nabídka volnočasových aktivit aj.?
 • Jaké služby či jaká občanská vybavenost občanům ve městě či obci chybí?
 • Které místní záležitosti občany nejvíce zajímají, trápí?
 • Jak občané hodnotí práci úřadů, vedení města, zastupitelstva apod.?
 • Ochotu občanů zapojit se do věcí veřejných.
 • Jaké mají občané postoje k různým oblastem komunální politiky?
 • Které oblasti je nutné zahrnout do strategického plánu města, které otázky nejsou podstatné?
 • Jak občané hodnotí celkovou (vnitřní) image města či obce?
 • Jaký postoj občané zaujímají např. k zamýšlené výstavbě stadionu, revitalizaci náměstí, či jiným připravovaným akcím?
 • Jaké jsou mezi občany tendence k migraci, v jakých konkrétních skupinách se tento jev nejvíce objevuje a co je jeho příčinou?

V oblasti komunálních výzkumů nabízíme následující typy výzkumných produktů:

 • Výzkumy reprezentativní na populaci občanů města či obce
 • Výzkumy mezi vybranými skupinami občanů nebo ve vybraných lokalitách města (např. obyvatelé sídliště X)
 • Bleskové výzkumy na aktuální otázky typu „Máme v lokalitě X povolit výstavbu nového obchodního centra?“
 • Trackingové výzkumy a studie, které zachycují vývoj sledovaných jevů v čase a jsou tedy dobrým pomocníkem při plánování dlouhodobé a efektivní komunikace s občany

Máte dotaz? Zeptejte se.


Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio