cz sk en

Sběr kvalitních primárních dat

Našim klientům z řad zahraničních i tuzemských výzkumných organizací a akademických pracovišť nabízíme sběr kvantitativních i kvalitativních dat na výběrovém souboru dle jejich specifikace.

Agentura FOCUS v číslech:

  • 990 vlastních tazatelů na PAPI projekty
  • 450 vlastních tazatelů na CAPI projekty
  • 15 sociologů na realizaci hloubkových rozhovorů (IDI)
  • 4 psychologové pro realizaci focus groups
  • 120 operátorů CATI studia (35 operátorských míst)
  • 1 focus group studio

  • Kvantitativní výzkumy realizujeme metodami CAPI / CATI / CAWI / PAPI
  • Kvalitativní výzkumy realizujeme nejčastěji metodami focus groups, hloubkovými rozhovory
Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio