cz sk en

Pronájem či prodej software pro sběr a analýzu dat

 

Náš software focusIS je určen organizacím a agenturám, které potřebují výkonný software pro sběr a vyhodnocení dat marketingových a sociologických výzkumů. Systém, vyvinutý společnostmi FOCUS a LENTEA, umožnuje sběry dat pomocí:

  • Face to face rozhovorů – modul CAPI
  • Telefonických rozhovorů – modul CATI
  • Dotazování na internetu – modul CAWI
  • Online focus group – modul ifocusgroup

focusIS je komplexní systém, který umožňuje plánovat, evidovat, kontrolovat a aktualizovat všechny fáze sběru dat od definice otázek, tvorby kvótních rozpisů či scénářů náhodných výběrů, přes plánování práce tazatelů, až po kontrolu lokace místa rozhovoru s využitím GPS souřadnic.

Součástí focusIS je také modul pro základní zpracování a vizualizaci dat, kde konečný uživatel výsledků výzkumu sám rozhoduje o tom, která informace je pro něj důležitá, a která nikoliv. Program má českou a anglickou jazykovou verzi. V současné době focusIS využívá také Cetrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
více informací naleznete zde

 

Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio