cz sk en

Prodávejte produkty, o které je zájem!

Úspěšný produkt musí naplňovat potřeby cílové skupiny, pro kterou je určen. Proto je vhodné při vývoji nových produktů a služeb definovat cílovou skupinu a její potřeby (hlavně ty nenaplněné), přičemž nový produkt by měl v rámci možností na tyto potřeby reagovat. Naše výzkumy, zaměřené na testy výrobků v různých fázích jejich životního cyklu, pomáhají klientům zpracovávat strategie pro jednotlivé produkty či produktové řady v rámci již existujícího produktového mixu. Usměrňují rozhodování při vývoji a tvorbě nových produktů či služeb, jakož i při zlepšování, inovaci či změně konceptu již existujících produktů či služeb.

Tyto testy našim klientům umožňují odpovědět na řadu otázek, jako např.:

 • Bude náš nový výrobek konkurenceschopný? Který koncept má u zákazníka největší šanci na úspěch? Naplňují jednotlivé varianty výrobku dostatečně potřeby naší cílové skupiny?
 • Co na našem novém produktu (konceptu produktu) zákazník oceňuje? Co jej motivuje kupovat tento výrobek? Co jej naopak odrazuje?
 • Jaká je optimální cena nového produktu?
 • Jaký tržní potenciál má náš nový produkt? Vyplatí se jeho výroba a prodej?
 • Jak si náš nový produkt povede ve srovnání s konkurencí? A nebude náhodou kanibalizovat některý z našich stávajících výrobků?
 • Jak jej pozicionovat a komunikovat směrem k zákazníkovi?
 • Jaká varianta obalu nového či inovovaného produktu je nejlepší?
 • Jak oživit prodej našich stávajících produktů? Jsou pro zákazníka stále relevantní? Jaké jsou jejich slabé a silné stránky?
 • Má smyl je inovovat? Pokud ano, jakým způsobem je vylepšit?
 • Jak zákazník přijme zamýšlené inovace? Podaří se prodloužit životní cyklus našeho výrobku?

V oblasti product developmentu nabízíme našim klientům následující typy výzkumných nástrojů:

 • Pre-testy konceptů nových výrobků
 • Testy prototypů nových výrobků
 • Uživatelské testy stávajících výrobků či jejich inovovaných variant
 • Chuťové a smyslové testy
 • Testy obalů

Díky tomu, že používáme pokročilé výzkumné a statistické techniky (např. různé conjoint analýzy, shelf testy apod.), při kterých srovnáme váš produkt v konkurenčním poli, jsme schopni lépe porozumět preferencím vašich (potenciálních) zákazníků a vytvořit predikční modely, které umožňují odhadovat dynamiku prodeje vašeho produktu v závislosti na různě nastavených parametrech (např. při různé ceně) i v závislosti na chování konkurence (např. když konkurence sníží cenu svého produktu). To vám umožní nastavit optimální mix produktových parametrů vašeho výrobku či služby.

Máte dotaz? Zeptejte se.


Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio