cz sk en

Poznejte svého zákazníka a spotřebitele!

Analýza nákupního a spotřebního chování umožňuje našim klientům získat komplexní i dílčí informace o zkoumaném spotřebitelském segmentu. Díky tomu patří k jednomu z nejdůležitějších výzkumných nástrojů v oblasti marketingového plánování.

Analýza nákupního a spotřebního chování našim klientům umožňuje odpovědět na řadu otázek, jako jsou např.:

 • Jaký podíl (jaká penetrace) spotřebitelů kupuje a používá naše produkty či služby (pravidelně, příležitostně)?
 • Kdo je náš typický zákazník, jaké jsou jeho zvyklosti a potřeby?
 • Čím se odlišuje od ostatních skupin a v čem spočívají jeho hlavní odlišnosti?
 • Co motivuje zákazníka používat nebo nakupovat naše i konkurenční produkty či služby?
 • Jakým způsobem se rozhoduje, když vybírá produkt či službu, kterou koupí (místo rozhodování, kritéria výběru apod.)?

Segmentace spotřebitelů a zákazníků

 • Při analýzách spotřebitele obvykle stranou zájmu výzkumníků nezůstává ani životní styl spotřebitelů, jejich mediální chování, psychografie a hodnotové orientace. Výsledky analýz tak mohou vyústit do jednoduchých či složitých segmentací a typologií spotřebitelů nebo zákazníků, které umožňují našim klientům přesně pozicionovat své značky, produkty, služby i efektivně zacílit jejich komunikaci.

Spokojenost a loajalita zákazníka

 • Častým tématem našich klientů je spokojenost zákazníka s produktem či službou a jeho loajalita (Consumer Satisfaction Study). V této souvislosti si kladou následující otázky:
  • Je můj zákazník spokojenější než zákazník konkurence?
  • Ve kterých oblastech je můj zákazník spokojený, ve kterých méně a ve kterých vůbec? A proč?
  • Co je pro mého zákazníka důležité? Na které faktory klade při nákupu či používání produktu nebo služby velký nárok, na které menší, a které faktory pro něj nejsou vůbec důležité?
  • Uspokojujeme potřeby zákazníka adekvátně? Kde máme rezervy?
  • Jak se spokojenost zákazníka vyvíjí v čase?

Spokojenost zákazníka s produktem a službou není přímo úměrná jeho loajalitě, proto v řadě výzkumů hledáme odpovědi na otázky, jaký podíl zákazníků je loajální vůči značce či produktu a jaké jsou motivy této loajality.

Zvláštní kategorií jsou business to business (B2B) výzkumy, které jsou specifickým typem výzkumu trhu a spotřebitelů. Orientují se na výzkum chování podnikatelských subjektů a organizací. Poskytují podklady pro strategické plánování podnikatelských aktivit firem, jejichž produkty a služby jsou určené tomuto segmentu zákazníků.

 • Nákupní chování firem a organizací
 • Image klienta
 • Zkušenosti s produkty či službami klienta, zkušenosti s reprezentanty a obchodními zástupci
 • Výhody a nevýhody používaných produktů či služeb, hodnocení doplňkových služeb
 • Způsoby získávání informací o produktech či službách, rozhodování o nákupu, percepce reklamních, PR a direct marketingových kampaní
 • Segmentační studie B2B zákazníků

 

Máte dotaz? Zeptejte se.

Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio