cz sk en

Nastavte správně ceny svých produktů!

Málo nebo moc? Nastavení ceny je klíčová otázka marketingového mixu. Naše výzkumy cen a cenové citlivosti pomáhají optimalizovat ceny produktů či služeb. Usnadňují rozhodování při repositioningu existujících, či při zavádění nových produktů a služeb.

Při cenotvorbě si naši klienti nejčastěji kladou následující otázky:

  • Jaká je optimální cena našeho produktu vzhledem ke konkurenci? Jaká cena nám bude generovat největší profit?
  • Jaký vliv má cena a další atributy výrobku či služby na rozhodování zákazníka při výběru?
  • Jak má konkurence nastaveny ceny (cenový profil konkurenčních značek)?
  • Na jaké scénáře zisku a ztrát je možné se připravit, jestliže cena našich nebo konkurenčních produktů vzroste či klesne?
  • Jak nastavit jednotlivé atributy produktu (např. velikost, objem, barva, termín dodání, cena apod.), aby náš produkt byl co nejziskovější?

V rámci svých výzkumů provádíme jednoduché cenové testy (např. van Westendorpova metoda) i složitější conjoint analýzy, které se více blíží realitě, protože využívají shelf testy, kde respondent postupně vybírá z různých variant vašich i konkurenčních výrobků při různě nastavených vlastnostech výrobků (cena, velikost balení apod.). Tím, že respondenti volí mezi předem nastavenými nabídkami, se velmi realisticky napodobuje skutečný nákupní proces. Tento typ testů je založen na metodách diskrétní volby (např. CBC – Choice-Based Conjoint). Výsledkem jsou také kalkulátory, kde si sami můžete modelovat tržní situace při různě nastavených cenách svých i konkurenčních produktů.

Máte dotaz? Zeptejte se.


Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio