cz sk en

Multiklientní výzkumy

 

Omnibus je název pro výzkumné dotazování, při kterém si do dotazníku vloží otázky více zadavatelů, kteří se podělí o fixní náklady. Výzkum proto není tak drahý, jako kdybychom jej realizovali pouze pro vás. Platíte pouze za své otázky.

Jako jedna z mála agentur realizujeme omnibusový výzkum výhradně prostřednictvím osobního dotazování, tedy face-to-face.

Cílovou skupinou je primárně česká (eventuálně slovenská) dospělá populace, na kterou je průzkum reprezentativní. Je však možné určitou část populace navýšit – pokud chcete dotazovat živnostníky či mládež od 15 do 18 let, počty respondentů z těchto skupin pro vás navýšíme, abyste měli kvalitní data.

 

 

Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio