cz sk en

Konzultace nad dotazníkem či jeho návrh

Garbage in – garbage out. Konstrukce dotazníku je často podceňovanou fází výzkumných šetření, i když na kvalitě dotazníku závisí kvalita dat. Naši zkušení odborníci vám rádi pomohou při tvorbě dotazníků, scénářů focus group nebo individuálních hloubkových rozhovorů. Typ otázek, které respondentům kladete, mají zcela zásadní vliv na možnosti analýzy a interpretace.

Otázky / proměnné členíme do tří základních kategorií:

  • nominální (popisné proměnné, jako je například výčet jednotlivých věcí, zájmů)
  • ordinální (tříděné proměnné, například otázky typu velmi dobře, spíše dobře atd.)
  • kardinální (číselné proměnné, intervalové hodnoty např. hmotnost 46 kg, cena 156 Kč)

Při tvorbě dotazníku máme na paměti, jakým způsobem budeme analyzovat data. Zda budeme pouze testovat hypotézy, nebo budeme hledat nové vztahy mezi proměnnými, které dostatečně neznáme. Na základě těchto informací, které diskutujeme s klientem, víme, jaký typ otázek budeme pokládat.

Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio