cz sk en

Komunikujte efektivně!

Komunikovat efektivně znamená doručit správné cílové skupině správné sdělení. Pre-testy marketingových aktivit pomáhají našim klientům při definování cílů marketingové komunikace a ulehčují jim rozhodování při výběru nejvhodnějšího komunikačního konceptu. Post-testy naopak umožňují měřit efektivitu zvolené komunikační strategie a reklamních kampaní.

Při tvorbě obsahu komunikace si naši klienti nejčastěji kladou následující otázky:

  • Na jaké argumenty slyší naše cílová skupina?
  • Rozumí cílová skupina sdělení, které nesou jednotlivé koncepty, story boardy a jiné návrhy komunikace? Jsou srozumitelné?
  • Který z návrhů komunikačních konceptů, story boardů či jiných návrhů bude nejúčinnější a jak jej případně vylepšit?
  • Jaká média zvolit pro doručení našeho sdělení cílové skupině?

Při vyhodnocování efektivity marketingových aktivit si naši klienti kladou tyto otázky:

  • Podařilo se doručit naše sdělení správné cílové skupině?
  • Pochopila cílová skupina, co jsme jí naší komunikací chtěli říci?
  • Zvolili jsme správné komunikační kanály?
  • Jaký efekt měla naše komunikace? Zvýšila se znalost značky? Zlepšila se její image?
  • Do jaké míry naše komunikace inspirovala spotřebitele k vyhledání více informací o naší značce, o produktu? Kolik zákazníků si náš produkt koupilo díky naší reklamě?
  • Jak se naše CSR aktivity promítají do vnímání naší firmy či značky?

Nová média v rámci komunikace hrají čím dál větší roli. FOCUS proto svým klientům nabízí testování stávajících nebo nových www stránek (Web Usability Test), který umožňuje detailní vhled do uživatelských zvyklostí, preferencí, očekávání a motivací.

V oblasti efektivity komunikace vám nabízíme následující typy výzkumných nástrojů:

Máte dotaz? Zeptejte se.


Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio