cz sk en

Identifikujte vaši firemní kulturu

Jaká je vaše firemní kultura? To je zásadní otázka, na jejímž základě se můžete zlepšovat či lépe pochopit chování některé části zaměstnanců. Na základě výzkumu jsme schopni určit, zda se reálná firemní kultura odlišuje od firemní kultury definované.

Na základě našich výzkumných nástrojů zjistíme:

  • Jaké hodnoty, filozofii a způsoby komunikace sdílí vaši zaměstnanci.
  • Zda je vaše organizace spíše maskulinní, individualistická či kolektivní.
  • Jak typ vaší organizace ovlivňuje celkovou soudržnost vaší společnosti.
  • Jak vypadá sociogram vaší společnosti na pozadí reálné organizační kultury.

Součástí výzkumu je identifikace nejslabších článků ve sdílení hodnot, a to jak na úrovni oddělení, tak jednotlivých pracovních pozic.

Máte zájem o tento typ výzkumu nebo dotaz?

Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio