cz sk en

Hodnocení programové a obsahové struktury médií

I media musí inovovat. Pro klienty, kteří uvažují o změně obsahové či programové náplně svého media nebo hodlají změnit jeho formát, jsou vhodné následující typy výzkumů:

  • Výzkumy sloužící ke zvýšení či udržení nákladu nebo sledovanosti.
  • Analýzy postojů a názorů stávajících i potenciálních čtenářů nebo diváků na aktuální obsahovou či programovou náplň.
  • Identifikace silných a slabých stránek programové a obsahové struktury zkoumaného média z pohledu stávajícího i potenciálního publika.
  • Identifikace absentujících informací, rubrik, článků apod.

Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio