cz sk en

Hodnocení činnosti úřadů a institucí

Fungující úřad je cílem každého vedení. Pokud chcete zjistit, jak klienti hodnotí práci úřadu či zda úředníci dodržují předepsané postupy a pravidla v přístupu ke klientům, je tento typ výzkumu pro vás praktickým pomocníkem, protože vám ukáže silné a slabé stánky fungování úřadu či instituce.

Výzkum spokojenosti klientů s fungováním úřadu vám odpoví například na otázky:

  • Jak klienti celkově hodnotí práci vašeho úřadu? Kde vidí jeho silné a slabé stránky?
  • Jak klienti hodnotí jednotlivé aspekty fungování úřadu či instituce?
  • Jsou procesy a principy fungování úřadu pro klienty srozumitelné a transparentní?
  • Daří se úřadu správně komunikovat se svými klienty?
  • Které oblasti fungování nebo výkonu správy byste měli zlepšit?

Mystery client audit

Při tomto výzkumu výzkumníci v roli „tajných“ klientů testují, jak se chová personál vašeho úřadu ke klientům. Díky tomu získáte informace o tom,

  • zda úřednici dodržují předepsaná pravidla a postupy ve vztahu ke klientům,
  • zda se snaží občanům pomáhat, nebo se jich zbavit,
  • ve kterých oblastech by se vaši pracovníci měli zlepšit.

Máte dotaz? Zeptejte se.


Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio