cz sk en

CSR výzkumy

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, CSR) je důležitým aspektem strategického chování firem a jako takový je uznáván i na úrovni Evropské unie. V rámci tohoto konceptu se podnik chová odpovědně nejen v oblasti obchodních rozhodnutí a strategie, ale také v oblasti životního prostředí a sociálního dopadu fungování firmy.

Společenská odpovědnost znamená udržení si ekonomického úspěchu a získání konkurenční výhody tím, že firma buduje svou dobrou pověst a získává důvěru lidí, kteří v ní pracují či žijí v komunitě, kde firma působí.

Díky výzkumu společenské odpovědnosti vám odpovíme na otázky:

  • Jak vaši organizaci vnímá veřejnost?
  • Jaký má vaše organizace image coby zaměstnavatel ve městě, regionu, zemi?
  • Jak hodnotí občané vaše veřejné aktivity?
  • Spojuje si veřejnost konkrétní CSR aktivity přímo s vaší společnosti?
  • Jaký je váš index sociální odpovědnosti ve srovnání s ostatními společnostmi v regionu?

Máte zájem o tento typ výzkumu nebo dotaz?

Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio