cz sk en

Budujte silnou a atraktivní značku!

Klienti, kteří si uvědomují význam značky pro své podnikání, pravidelně měří její znalost a positioning. Tento typ výzkumu je východiskem pro strategická rozhodnutí o budoucnosti značek a jedním z efektivních nástrojů měření představ spotřebitelů o nejdůležitějších aspektech značky. FOCUS svým klientům v této oblasti kromě výzkumů nabízí také poradenství a workshopy. Spolupracuje přitom s předními odborníky na budování a řízení značek.

Naši klienti si často kladou následující otázky:

 • Jaká je znalost naší značky? Jaká je znalost konkurenčních značek?
 • Jaký vztah mají jednotlivé cílové skupiny k naší značce? A jak je to u konkurence?
 • Které cílové skupiny znají naši značku? Které ji používají? Jaké jsou motivy pro používaní naší značky? A z jakých důvodů zákazník používá značky konkurenční?
 • Proč je, či naopak není naše značka pro zákazníka atraktivní?
 • Je naše značka z pohledu spotřebitelé unikátní, je jiná než ostatní značky?
 • Jsou zákazníci k naší značce loajální? Doporučují ji jiným spotřebitelům? Z jakých důvodů?
 • Jaká je architektura naší značky? Vnímá spotřebitel naší značku tak, jak chceme? Spojuje si s ní požadované asociace, kompetence, emocionální a produktové vlastnosti?
 • Jak vybudovat novou značku? Na jakých kompetencích a benefitech ji postavit (Brand Concept Study)?
 • Jak naši značku vnímají naši samotní zaměstnanci? (Brand Audit)?

V oblasti značky nabízíme našim klientům následující typy výzkumných nástrojů:

 • Výzkum znalosti značek
 • Výzkum image a positioningu značek
 • Brand Image Study (speciální výzkum značek založený na standardizované mezinárodní metodice)
 • Brand Concept Study
 • Brand Audit
 • Trackingové studie vývoje znalosti a posiotioningu značek
 • Poradenství a workshopy při budování, či repositioningu značky

Máte dotaz? Zeptejte se.


Ostatní typy výzkumů
© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio