cz sk en

Aktuality

Přinese EET vyšší výběr daní?

15.9.2015 | Na potenciální přínosnost zavedení elektronické evidence tržeb pro vyšší výběr daní nemá česká populace jednoznačný názor.

Uprchlická krize optikou populace ČR

1.9.2015 | Česká populace kvůli uprchlické krizi preferuje omezení pohybu osob v rámci schengenského prostoru i za cenu, že se dotkne občanů EU.

Používání smartphonů v ČR

27.8.2015 | Více než polovina obyvatel ČR více využívá smartphony.

Spokojenost s dodavateli energií

29.5.2015 | Výzkum měl za cíl zjistit, jaké zdroje energií lidé ve svých domácnostech využívají. Způsoby využití jednotlivých zdrojů energií. Míru spokojenosti zákazníků se svými dodavateli elektřiny, plynu či tepla, případně i ochotu změnit svého dodavatele.

Současná bezpečnostní situace ve světě a plány české populace na letní dovolenou

18.5.2015 | Agentura FOCUS, Marketing & Social Research provedla v rámci pravidelného omnibusového šetření v květnu 2015 krátký reprezentativní výzkum týkající se plánování letní dovolené v zahraničí s ohledem na bezpečnostní situace ve světě. Dotázáno bylo 1038 respondentů ve věku 18 a více let. Vzorek je reprezentativní na populaci ČR z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla a kraje, kde dotázaní žijí.

Ideální typ bydlení

24.3.2015 | Agentura FOCUS, Marketing & Social Research realizovala ve dnech 12. – 20. prosince 2014 reprezentativní sociologický výzkum, který se zaměřil na představy o ideálním bydlení - konkrétně na to, v jakém typu obce a obydlí by chtěli lidé bydlet, kolik by chtěli mít pokojů, jaký styl zařízení preferují, kterou místnost považují za nejdůležitější a jaké interiérové barvy by volili. Výzkumu se zúčastnilo 1070 obyvatel ČR ve věku 18 a více let. Reprezentativita vzorku byla zajištěna na základě kvótních znaků pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, velikost sídla a kraj bydliště respondenta. Interval spolehlivosti je v případě tohoto výzkumu maximálně 3 % při četnosti jevu 50 %.

Lifestyle

2.3.2015 | Agentura FOCUS, Marketing & Social Research provedla v rámci pravidelného omnibusového šetření v srpnu 2014 krátký reprezentativní výzkum týkající se životního stylu a nákupního chování. Cílem bylo zjistit, jak jsou lidé spokojeni se svými životními hodnotami (jako je například bydlení, rodina, zaměstnání apod.), dále jakou činností česká populace tráví nejvíce času či jaké má nákupní zvyklosti. Dotázáno bylo 1040 respondentů ve věku 18 a více let, vzorek je reprezentativní na populaci ČR z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla a kraje, kde dotázaní žijí.

Bezpečnost na silnicích

27.2.2015 | Ačkoli je v České republice zavedena nulová tolerance alkoholu při řízení, stále zůstává významný podíl řidičů, kteří nerespektují toto nařízení a sedají za volant i přesto, že pili alkohol. Jedním ze slibných opatření, které by nedovolily řidičům nastartovat jejich vozidla v případě, že požili alkohol, jsou alkoholové zámky. Jaký na ně má názor česká populace zjišťovala ve spolupráci s CDV agentura FOCUS, Marketing & Social Research.

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio