cz sk en

Volební model agentury FOCUS, duben 2016

2.5.2016 | Agentura Focus provedla ve dnech 19. 4. – 27. 4. 2016 reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Výběrový vzorek tvořilo 1037 respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obce bydliště a kraje. Jedním z cílů výzkumu byla analýza aktuálního rozložení volebních preferencí v české veřejnosti.

Data z aktuálního výzkumu také porovnáváme se dvěma staršími reprezentativními šetřeními, která agentura Focus uskutečnila ve dnech 8. 3. – 16. 3. 2016 na vzorku 1021 respondentů (v grafech označeno jako „březen 2016“) a 29. 3. – 10. 4. 2016 na souboru 1060 dotázaných (v grafech „duben I 2016“).

Výzkum zjišťoval ochotu k účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny. Úmysl jít volit deklarovalo 51 % respondentů, 27 % dotázaných k volbám jít nechtělo a 22 % není rozhodnuto. Časové srovnání ukazuje, že ve sledovaném období se podíl respondentů, kteří k volbám chtějí jít, pohybuje okolo 50 %.

Volební model vychází ze spontánních odpovědí 454 respondentů, kteří jsou ochotni se voleb zúčastnit a zároveň mají vybranou stranu, kterou by volili. Dotázaní by svůj hlas dali především stranám ANO (27,8 %) a ČSSD (25,3 %). S jistým odstupem následuje KSČM (12,6 %), dále ODS (11,7 %), TOP 09 (8,4 %) a KDU-ČSL (5,4 %). Ostatní politické strany v našem modelu nepřekračují hranici 5 %. V časovém srovnání si můžeme všimnout, že v průběhu března ANO a částečně i ČSSD část svých voličů ztratily, výzkum z druhé poloviny dubna již ovšem ukazuje u obou subjektů zlepšení situace.

 

 

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio