cz sk en

Vnímání největších favoritů na post prezidenta se za poslední tři měsíce proměnilo, respektive zhoršilo.

6.1.2023 | Nejvíce ztrácí Petr Pavel, naopak nejméně se proměnilo vnímání Andreje Babiše. Vyplývá to z výzkumů veřejného mínění, které agentura FOCUS realizovala v září a v prosinci 2022. Cílem výzkumů bylo zmapovat, jak veřejnost v ČR vnímá prezidentské kandidáty s největší šancí na zvolení. Oba výzkumy byly realizovány formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Každého z nich se zúčastnilo více než 1000 respondentů. Výběrové soubory byly reprezentativní na populaci ČR starší 18 let.

Vnímání tří prezidentských kandidátů (A. Babiše, D. Nerudové, P. Pavla) se mezi zářím–prosincem 2002 mezi potenciálními voliči částečně proměnilo, respektive zhoršilo. Negativní kampaň a medializace kontroverzních témat se promítla do veřejné recepce kandidátů s různou mírou efektivity. Porovnání kumulovaných hodnot všech deseti hodnotících kritérií ukazuje, že:

  • 1. nejvíce ztratil mezi zářím-prosincem P. Pavel (88 b.). Jeho rating se výrazně zhoršil zvláště v hodnocení čestnosti (-15b.), morálního práva být prezidentem ČR (-14b.) a odolnosti vůči manipulaci (-10b). Jde o vlastnosti související s osobnostní integritou kandidáta, na kterou zvláště cílila negativní kampaň. Byla zpochybňována jak Pavlova kariérní strategie, která se opírala o užívání cynického rozumu v etapě pozdní normalizace, tak jeho politická nezávislost a schopnost nepodléhat vnějším tlakům.
  • 2. D. Nerudová ztratila mezi zářím-prosincem 65 bodů, zvláště v hodnocení, která se týkala její schopnosti integrovat společnost (-13b.), psychické vyrovnanosti (-12b.), morálního práva vykonávat funkci prezidentky (-12b.) a čestnosti (-10b.). I zde jsou patrné efekty negativní kampaně tematizující manažerské a akademické aktivity bývalé rektorky MENDELU.
  • 3. se naopak minimálně proměnilo hodnocení A. Babiše, který ztratil mezi zářím-prosincem pouze 22 bodů, přičemž ani v jednom z hodnocených kritérií nedosáhl propad ani 10b. Nejvyšší pokles se týkal vnímání Babišovi psychické vyrovnanosti (-7b.). Příčiny této voličské názorové stability lze spatřovat jednak v tom, že veřejnost zná dlouhodobě kandidátovy slabiny, které negativně ohodnotili již v zářiovém výzkumu. Nepochybnou roli hraje také stabilita Babišova elektorátu, který je rezistentní vůči negativní kampani adresované jejich favoritovi.

Více informací naleznete v závěrečné zprávě.

Aktuálně
Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím

23.2.2023 | Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. Vyplývá to z dotazníkové šetření, realizovaného agenturou FOCUS pro organizaci Člověk v tísni. Šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkumu se zúčastnilo 1600 respondentů.

celý článek

Hospodaření českých domácností v době inflace

21.2.2023 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Současná ekonomická situace negativně ovlivní spotřebitelské nálady řady domácností i v horizontu nadcházejících měsíců. Vyplývá to z reprezentativního sociologického výzkumu, který FOCUS, Marketing & Social Research realizoval na konci roku 2022 na vzorku 1129 respondentů.

celý článek

Vnímání největších favoritů na post prezidenta se za poslední tři měsíce proměnilo, respektive zhoršilo.

6.1.2023 | Nejvíce ztrácí Petr Pavel, naopak nejméně se proměnilo vnímání Andreje Babiše. Vyplývá to z výzkumů veřejného mínění, které agentura FOCUS realizovala v září a v prosinci 2022. Cílem výzkumů bylo zmapovat, jak veřejnost v ČR vnímá prezidentské kandidáty s největší šancí na zvolení. Oba výzkumy byly realizovány formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Každého z nich se zúčastnilo více než 1000 respondentů. Výběrové soubory byly reprezentativní na populaci ČR starší 18 let.

celý článek

Andrej Babiš, coby prezident, bude rozdělovat společnost, myslí si dvě třetiny české veřejnosti.

4.12.2022 | Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, které agentura FOCUS realizovala ve dnech 27. 8. – 16. 9. 2022. Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat, jak veřejnost v ČR vnímá prezidentské kandidáty s největší šancí na zvolení. Výzkum byl realizován formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Celkem bylo dotázáno 1046 respondentů. Výběrový soubor je reprezentativní na populaci ČR starší 18 let.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio