cz sk en

Vnímání největších favoritů na post prezidenta se za poslední tři měsíce proměnilo, respektive zhoršilo.

6.1.2023 | Nejvíce ztrácí Petr Pavel, naopak nejméně se proměnilo vnímání Andreje Babiše. Vyplývá to z výzkumů veřejného mínění, které agentura FOCUS realizovala v září a v prosinci 2022. Cílem výzkumů bylo zmapovat, jak veřejnost v ČR vnímá prezidentské kandidáty s největší šancí na zvolení. Oba výzkumy byly realizovány formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Každého z nich se zúčastnilo více než 1000 respondentů. Výběrové soubory byly reprezentativní na populaci ČR starší 18 let.

Vnímání tří prezidentských kandidátů (A. Babiše, D. Nerudové, P. Pavla) se mezi zářím–prosincem 2002 mezi potenciálními voliči částečně proměnilo, respektive zhoršilo. Negativní kampaň a medializace kontroverzních témat se promítla do veřejné recepce kandidátů s různou mírou efektivity. Porovnání kumulovaných hodnot všech deseti hodnotících kritérií ukazuje, že:

  • 1. nejvíce ztratil mezi zářím-prosincem P. Pavel (88 b.). Jeho rating se výrazně zhoršil zvláště v hodnocení čestnosti (-15b.), morálního práva být prezidentem ČR (-14b.) a odolnosti vůči manipulaci (-10b). Jde o vlastnosti související s osobnostní integritou kandidáta, na kterou zvláště cílila negativní kampaň. Byla zpochybňována jak Pavlova kariérní strategie, která se opírala o užívání cynického rozumu v etapě pozdní normalizace, tak jeho politická nezávislost a schopnost nepodléhat vnějším tlakům.
  • 2. D. Nerudová ztratila mezi zářím-prosincem 65 bodů, zvláště v hodnocení, která se týkala její schopnosti integrovat společnost (-13b.), psychické vyrovnanosti (-12b.), morálního práva vykonávat funkci prezidentky (-12b.) a čestnosti (-10b.). I zde jsou patrné efekty negativní kampaně tematizující manažerské a akademické aktivity bývalé rektorky MENDELU.
  • 3. se naopak minimálně proměnilo hodnocení A. Babiše, který ztratil mezi zářím-prosincem pouze 22 bodů, přičemž ani v jednom z hodnocených kritérií nedosáhl propad ani 10b. Nejvyšší pokles se týkal vnímání Babišovi psychické vyrovnanosti (-7b.). Příčiny této voličské názorové stability lze spatřovat jednak v tom, že veřejnost zná dlouhodobě kandidátovy slabiny, které negativně ohodnotili již v zářiovém výzkumu. Nepochybnou roli hraje také stabilita Babišova elektorátu, který je rezistentní vůči negativní kampani adresované jejich favoritovi.

Více informací naleznete v závěrečné zprávě.

Aktuálně
Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

Czech households in times of inflation

5.3.2023 | Price increase, high energy prices and high inflation rates have had and continue to have an impact on the consumer behaviour of Czech households. The current economic situation will negatively affect the consumer sentiment of many households in the coming months. This results from a representative sociological survey conducted by FOCUS, Marketing & Social Research at the end of 2022 on a sample of 1,129 respondents.

celý článek

Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím

23.2.2023 | Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. Vyplývá to z dotazníkové šetření, realizovaného agenturou FOCUS pro organizaci Člověk v tísni. Šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkumu se zúčastnilo 1600 respondentů.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio