cz sk en

Spokojenost s dodavateli energií

29.5.2015 | Výzkum měl za cíl zjistit, jaké zdroje energií lidé ve svých domácnostech využívají. Způsoby využití jednotlivých zdrojů energií. Míru spokojenosti zákazníků se svými dodavateli elektřiny, plynu či tepla, případně i ochotu změnit svého dodavatele.

Tisková zpráva agentury FOCUS

Spokojenost s dodavateli energií

Agentura FOCUS, Marketing & Social Research provedla v rámci pravidelného omnibusového šetření v březnu 2015 krátký reprezentativní výzkum týkající se spokojenosti zákazníků s dodavateli energií. Cílem bylo zjistit, jaké zdroje energií lidé ve svých domácnostech využívají.  Způsoby využití jednotlivých zdrojů energií. Míru spokojenosti zákazníků se svými  dodavateli elektřiny, plynu či tepla, případně i ochotu změnit svého dodavatele. Dotázáno bylo 1249 respondentů ve věku 18 a více let, vzorek je reprezentativní na populaci ČR z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla a kraje, kde dotázaní žijí.

Není překvapením, že nejčastěji využívaným energetickým zdrojem v České republice je elektřina, kterou využívá téměř každá domácnost. 

Elektřina je v českých domácnostech používána především ke svícení a provozu běžných domácích spotřebičů 99%. Méně pak na ohřev teplé vody bojlerem nebo průtokovým ohřívačem 46%. K topení přímotopem nebo akumulačními kamny pak využívá elektřinu 23%. Obecně lze říct, že zákazníci jsou se svými dodavateli elektřiny spíše spokojeni – 41%. K nejčastějším výhradám vůči dodavateli patří vysoká cena. O změně dodavatele elektrické energie v současné době uvažuje 8% zákazníků. Rozdíly ve spokojenosti jsou pak mezi jednotlivými dodavateli, kdy vyšších hodnot spokojenosti dosahují spíše noví alternativní dodavatelé.

Dálkové teplo zásobuje více než čtvrtinu domácností - 28%. Spokojenost s dodavatelem tepla je mírně vyšší než u ostatních dodavatelů energií (elektřina a plyn) – 42%. Mezi jednotlivými dodavateli jsou však výrazné rozdíly v míře zákaznické spokojenosti, které jsou způsobeny ať již cenovou politikou dané teplárenské společnosti (cenu výrazně ovlivňuje typ paliva pro výrobu tepla)  nebo úrovní komunikace a jejím pro zákaznickým přístupem. Respondenti často nerozlišují nebo zaměňují svého dodavatele tepla. 

Nejčastější výhradou vůči dodavateli tepla je opět cena, zákazníci by však ocenili i poradenství v oblasti úspor energií a nabídku dodatečných služeb. 

Obdobný počet domácností 26% (jako u dálkového tepla) ještě využívá uhlí, dřevo, propan butan a jiná podobná paliva. Alternativní zdroje energií, jako jsou solární panely či tepelná čerpadla, používají pouhé 3% domácností. 

Pro více informací můžete kontaktovat: 

Lubomíra Rejdu, 

rejda@focus-agency.cz
tel: 774 709 499

Více informací termínech omnibusových šetření naleznete zde. Informace o metodice omnibusu naleznete zde.

Více o výsledcích našich výzkumů naleznete zde.

 

 

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio