cz sk en

Současná bezpečnostní situace ve světě a plány české populace na letní dovolenou

18.5.2015 | Agentura FOCUS, Marketing & Social Research provedla v rámci pravidelného omnibusového šetření v květnu 2015 krátký reprezentativní výzkum týkající se plánování letní dovolené v zahraničí s ohledem na bezpečnostní situace ve světě. Dotázáno bylo 1038 respondentů ve věku 18 a více let. Vzorek je reprezentativní na populaci ČR z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla a kraje, kde dotázaní žijí.

Letní dovolenou plánuje v současné době téměř šest desetin české dospělé populace. Více než čtvrtina ji hodlá strávit v Česku (27 %), pětina pak v zahraničí (21 %) a desetina deklarovala, že plánuje dovolenou tak doma v ČR jako i v zahraničí (10 %).

 

 

Na letní dovolenou se tento rok chystají vypravit zejména:

  •  dotázaní ve věku 18 – 44 let
  •  dotázaní s vysokoškolským vzděláním nebo středoškolským vzděláním s maturitou
  •  respondenti pracující na vyšších či středních pozicích, nebo jako úředníci či jiný nemanuálně pracující, ale také vysoké procento studentů
  • lidé z domácností s čistým měsíčním příjmem nad 30 tisíc korun
  • rodiny s dětmi
  • a lidí žijící ve městech s počtem obyvatel nad 20 tisíc.

Necelá pětina (17 %) z těch, kteří plánovali letošní letní dovolenou strávit v zahraničí, připustila, že současná bezpečnostní situace ve světě nějakým způsobem ovlivnila jejich plány.

·         Třetina z nich se rozhodla raději zůstat letos v ČR (33 %).

·         Polovinu přinutila situace ve světě lépe si prověřit poměry v dané destinaci (49 %).

·         Necelá pětina pak dokonce zaměnila původně zamýšlenou zemi za bezpečnější destinaci (17 %).

o   Nejčastěji dotázaní respondenti vzhledem na zahraniční bezpečnostní situaci upustili od záměru strávit letošní dovolenou v Egyptě a Tunisku.

 Mezi respondenty, kteří sice připouštějí, že současná bezpečnostní situace ve světě nějakým způsobem zasáhla do plánování jejich letní dovolené, ale i navzdory tomu ji hodlají trávit v zahraničí, dominují jako hlavní dovolenkové destinace Chorvatsko, Řecko a Itálie.

 

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio