cz sk en

Přinese EET vyšší výběr daní?

15.9.2015 | Na potenciální přínosnost zavedení elektronické evidence tržeb pro vyšší výběr daní nemá česká populace jednoznačný názor.

Třetina (31%) populace je přesvědčena, že zavedení elektronické evidence tržeb sebou přinese i lepší výběr daní. Opačný názor sdílí více než čtvrtina (27%) respondentů. Většina (42%) však neumí vliv EET na výběr daní posoudit. Plyne to z omnibusového výzkumu reprezentativního na populaci ČR starší 18 let, který FOCUS uskutečnil pomocí face to face rozhovorů s více než 1000 respondentů.

Z jednotlivých socio-ekonomických kategorií hodnotí zavedení elektronické evidence tržeb pozitivně především osoby v domácnosti (43 % souhlasí, 30 % nesouhlasí), opačný názor mají hlavně osoby samostatně výdělečně činné, podnikatelé a živnostníci, jichž by se toto opatření především dotklo (23 % souhlasí, 39 % nesouhlasí). Nesouhlasí také nezaměstnaní (16 % souhlasí, 41 % nesouhlasí). Názor, že zavedení elektronické evidence tržeb bude prospěšným krokem, sdílejí častěji lidé s vysokoškolským vzděláním (38 %) a osoby s nejvyšším socioekonomickým statusem A (43 %).

Autor: Zdeněk Dytrt (dytrt@focus-agency.cz)

Více informací termínech omnibusových šetření naleznete zde. Informace o metodice omnibusu naleznete zde.

Více o výsledcích našich výzkumů naleznete zde.

 

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio