cz sk en

PALMOVÝ OLEJ V POTRAVINÁCH OPTIKOU ČESKÉ VEŘEJNOSTI

11.7.2016 | Výzkum ukazuje, že producenti potravin mohou v případě využívání palmového oleje ve svých produktech přijít o část svých zákazníků – zejména o ty edukovanější, s vyšším vzděláním, profesním i ekonomickým statusem, ženy či spotřebitele z domácností s dětmi. Problematika využívání palmového oleje také ukazuje, že pro část českých zákazníků hrají při nákupním rozhodování důležitou roli i postmateriální hodnotová kritéria.

Agentura FOCUS provedla ve dnech 14. 5. – 25. 5. 2016 omnibusový výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Reprezentativní výběrový vzorek tvořilo 1000 respondentek a respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, kraje bydliště a velikosti obce. Jedním ze zkoumaných témat byla problematika palmového oleje v potravinách a postoje české veřejnosti k ní.

Z výzkumu agentury FOCUS vyplývá, že informace či diskuze na téma palmového oleje v potravinách zaznamenaly více než dvě pětiny české dospělé populace (44 %), 56 % dotázaných informace nezaznamenalo.

Pokud lidé zaznamenali informace o palmovém oleji v potravinách, jednalo se u 78 % dotázaných o informace s negativním obsahem, neutrální informace či pozitivní informace zaregistrovalo jen 16 % dotázaných (14 % neutrální, 2 % pozitivní). Využívání palmového oleje v potravinách je tedy rámováno jasně negativně.

Přítomnost palmového oleje v potravinách u nezanedbatelné části spotřebitelů působí jako bariéra nákupu produktů, které jej obsahují. Pětina české dospělé populace se snaží vyhýbat potravinám obsahujícím palmový olej. Ve skupině těch, kdo informace o škodlivosti či ekologických dopadech pěstování palmového oleje zaznamenali, dosahuje podíl těch, kdo se potravinám obsahujícím palmový olej snaží vyhýbat, dokonce 43 %.

Hlavními spontánně uváděnými motivy omezení nákupu a konzumace potravin obsahujících palmový olej jsou důvody zdravotní a ekologické. Dvě třetiny (64 %) těch, kdo se snaží vyhýbat potravinám s obsahem palmového oleje, tak činí proto, že palmový olej považují za nezdravý či zdraví škodlivý. Dvě pětiny (39 %) se vyhýbají potravinám s palmovým olejem z ekologických důvodů. Vadí jim ekologické důsledky produkce palmového oleje – zejména kácení a vypalování deštných pralesů, ničení původních ekosystémů a zabíjení zvířat.

 

Kontaktní osoba pro více informací:

 Filip Rozsíval, analytik, FOCUS, Marketing & Social Research

 tel: +420 532 191 472, mobil: +420 774 094 490

 e-mail: rozsival@focus-agency.cz

 

Více info:

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio