cz sk en

PALMOVÝ OLEJ V POTRAVINÁCH OPTIKOU ČESKÉ VEŘEJNOSTI

11.7.2016 | Výzkum ukazuje, že producenti potravin mohou v případě využívání palmového oleje ve svých produktech přijít o část svých zákazníků – zejména o ty edukovanější, s vyšším vzděláním, profesním i ekonomickým statusem, ženy či spotřebitele z domácností s dětmi. Problematika využívání palmového oleje také ukazuje, že pro část českých zákazníků hrají při nákupním rozhodování důležitou roli i postmateriální hodnotová kritéria.

Agentura FOCUS provedla ve dnech 14. 5. – 25. 5. 2016 omnibusový výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Reprezentativní výběrový vzorek tvořilo 1000 respondentek a respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, kraje bydliště a velikosti obce. Jedním ze zkoumaných témat byla problematika palmového oleje v potravinách a postoje české veřejnosti k ní.

Z výzkumu agentury FOCUS vyplývá, že informace či diskuze na téma palmového oleje v potravinách zaznamenaly více než dvě pětiny české dospělé populace (44 %), 56 % dotázaných informace nezaznamenalo.

Pokud lidé zaznamenali informace o palmovém oleji v potravinách, jednalo se u 78 % dotázaných o informace s negativním obsahem, neutrální informace či pozitivní informace zaregistrovalo jen 16 % dotázaných (14 % neutrální, 2 % pozitivní). Využívání palmového oleje v potravinách je tedy rámováno jasně negativně.

Přítomnost palmového oleje v potravinách u nezanedbatelné části spotřebitelů působí jako bariéra nákupu produktů, které jej obsahují. Pětina české dospělé populace se snaží vyhýbat potravinám obsahujícím palmový olej. Ve skupině těch, kdo informace o škodlivosti či ekologických dopadech pěstování palmového oleje zaznamenali, dosahuje podíl těch, kdo se potravinám obsahujícím palmový olej snaží vyhýbat, dokonce 43 %.

Hlavními spontánně uváděnými motivy omezení nákupu a konzumace potravin obsahujících palmový olej jsou důvody zdravotní a ekologické. Dvě třetiny (64 %) těch, kdo se snaží vyhýbat potravinám s obsahem palmového oleje, tak činí proto, že palmový olej považují za nezdravý či zdraví škodlivý. Dvě pětiny (39 %) se vyhýbají potravinám s palmovým olejem z ekologických důvodů. Vadí jim ekologické důsledky produkce palmového oleje – zejména kácení a vypalování deštných pralesů, ničení původních ekosystémů a zabíjení zvířat.

 

Kontaktní osoba pro více informací:

 Filip Rozsíval, analytik, FOCUS, Marketing & Social Research

 tel: +420 532 191 472, mobil: +420 774 094 490

 e-mail: rozsival@focus-agency.cz

 

Více info:

Aktuálně
Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

Czech households in times of inflation

5.3.2023 | Price increase, high energy prices and high inflation rates have had and continue to have an impact on the consumer behaviour of Czech households. The current economic situation will negatively affect the consumer sentiment of many households in the coming months. This results from a representative sociological survey conducted by FOCUS, Marketing & Social Research at the end of 2022 on a sample of 1,129 respondents.

celý článek

Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím

23.2.2023 | Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. Vyplývá to z dotazníkové šetření, realizovaného agenturou FOCUS pro organizaci Člověk v tísni. Šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkumu se zúčastnilo 1600 respondentů.

celý článek

Hospodaření českých domácností v době inflace

21.2.2023 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Současná ekonomická situace negativně ovlivní spotřebitelské nálady řady domácností i v horizontu nadcházejících měsíců. Vyplývá to z reprezentativního sociologického výzkumu, který FOCUS, Marketing & Social Research realizoval na konci roku 2022 na vzorku 1129 respondentů.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio