cz sk en

Největší problém distanční výuky v ČR je zapojení všech studentů, uvádějí vyučující

9.3.2021 | Vyplývá to z výzkumu mezi více než 700 vyučujícími působícími na 2. stupni základních škol a na středních školách v ČR. Dotazníkové šetření mapuje postoje vyučujících k distanční výuce, ale i míru jejich důvěry v informace o koronavirové epidemii nebo vnímání podpory od veřejných institucí. Výzkum vznikl pod hlavičkou vzdělávacího programu JSNS pro Evropskou lidovou stranu (ELS) pod záštitou europoslance Luďka Niedermayera. Výzkum realizovala agentura Focus a zúčastnilo se jej 720 respondentů z celkem 203 škol.

Výzkum byl rozdělen do pěti částí, které zkoumají názory vyučujících na epidemii covid-19 v mezinárodní perspektivě, porovnávají jejich postoje k protiepidemickým opatřením Evropské unie, české vlády a jejich školy, zjišťují míru důvěry v informace poskytované o epidemii covid-19 českou vládou a českými médii, ilustrují představy a znalosti vyučujících o onemocnění covid-19 a popisují distanční výuku z pohledu vyučujících.

Distanční výuka 

  • Největší výukový problém distančního vzdělávání vidí vyučující v zapojení všech studentů do výuky. Tento problém deklarovala nadpoloviční část vyučujících (59 %).  

  • 40 % vyučujících vidí jako problematické udržení pozornosti studentů během výuky.  

  • 70 % vyučujících by během distanční výuky ocenilo nějakou formu pomoci jak v rovině technologicko-logistické, tak v rovině pedagogicko-didaktické. 

  • 71 % vyučujících vnímalo na počátku distanční výuky (na jaře 2020) podporu především od svých kolegů a polovina (53 %) také od vedení své školy. Naopak od MŠMT cítila podporu pouze 2 % vyučujících. 

  • Podle 65 % vyučujících by se distanční výuka zlepšila, kdyby se zvýšila motivace studentů. Větší finanční ohodnocení by pomohlo 33 % vyučujících a lepší technické vybavení by pro zlepšení kvality distanční výuky uvítalo 24 % vyučujících.

Důvěra v informace o koronaviru 

  • Vládním informacím o epidemii koronaviru nedůvěřuje téměř polovina učitelů (49 %). 

  • Naopak vysokou důvěru adresují respondenti informacím o epidemii od médií veřejné služby ČT (73 %) a ČRo (53 %) a od webového zpravodajství Seznamzpravy.cz (53 %). 

  • Více než třetina mladých vyučujících ve skupině 18–34 let souhlasí s následujícími tvrzeními: a) Covid-19 je běžné virové onemocnění podobné chřipce. (36 % souhlasí), b) Pravidelné nošení roušek má negativní zdravotní důsledky. (36 % souhlasí), c) Nenechám se očkovat proti onemocnění covid-19, protože to je nebezpečné. (37 % souhlasí), d) Epidemie koronaviru je jen nafouknutá mediální bublina. (37 % souhlasí).

Evropská unie 

  • Pohled na to, jak zvládá epidemii koronaviru Evropská unie, je symetricky polarizovaný: 39 % vyučujících ji hodnotí pozitivně, 40 % negativně. 

Více informací naleztnete zde, celou závěrečnou zprávu pak zde.

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio