cz sk en

Největší problém distanční výuky v ČR je zapojení všech studentů, uvádějí vyučující

9.3.2021 | Vyplývá to z výzkumu mezi více než 700 vyučujícími působícími na 2. stupni základních škol a na středních školách v ČR. Dotazníkové šetření mapuje postoje vyučujících k distanční výuce, ale i míru jejich důvěry v informace o koronavirové epidemii nebo vnímání podpory od veřejných institucí. Výzkum vznikl pod hlavičkou vzdělávacího programu JSNS pro Evropskou lidovou stranu (ELS) pod záštitou europoslance Luďka Niedermayera. Výzkum realizovala agentura Focus a zúčastnilo se jej 720 respondentů z celkem 203 škol.

Výzkum byl rozdělen do pěti částí, které zkoumají názory vyučujících na epidemii covid-19 v mezinárodní perspektivě, porovnávají jejich postoje k protiepidemickým opatřením Evropské unie, české vlády a jejich školy, zjišťují míru důvěry v informace poskytované o epidemii covid-19 českou vládou a českými médii, ilustrují představy a znalosti vyučujících o onemocnění covid-19 a popisují distanční výuku z pohledu vyučujících.

Distanční výuka 

  • Největší výukový problém distančního vzdělávání vidí vyučující v zapojení všech studentů do výuky. Tento problém deklarovala nadpoloviční část vyučujících (59 %).  

  • 40 % vyučujících vidí jako problematické udržení pozornosti studentů během výuky.  

  • 70 % vyučujících by během distanční výuky ocenilo nějakou formu pomoci jak v rovině technologicko-logistické, tak v rovině pedagogicko-didaktické. 

  • 71 % vyučujících vnímalo na počátku distanční výuky (na jaře 2020) podporu především od svých kolegů a polovina (53 %) také od vedení své školy. Naopak od MŠMT cítila podporu pouze 2 % vyučujících. 

  • Podle 65 % vyučujících by se distanční výuka zlepšila, kdyby se zvýšila motivace studentů. Větší finanční ohodnocení by pomohlo 33 % vyučujících a lepší technické vybavení by pro zlepšení kvality distanční výuky uvítalo 24 % vyučujících.

Důvěra v informace o koronaviru 

  • Vládním informacím o epidemii koronaviru nedůvěřuje téměř polovina učitelů (49 %). 

  • Naopak vysokou důvěru adresují respondenti informacím o epidemii od médií veřejné služby ČT (73 %) a ČRo (53 %) a od webového zpravodajství Seznamzpravy.cz (53 %). 

  • Více než třetina mladých vyučujících ve skupině 18–34 let souhlasí s následujícími tvrzeními: a) Covid-19 je běžné virové onemocnění podobné chřipce. (36 % souhlasí), b) Pravidelné nošení roušek má negativní zdravotní důsledky. (36 % souhlasí), c) Nenechám se očkovat proti onemocnění covid-19, protože to je nebezpečné. (37 % souhlasí), d) Epidemie koronaviru je jen nafouknutá mediální bublina. (37 % souhlasí).

Evropská unie 

  • Pohled na to, jak zvládá epidemii koronaviru Evropská unie, je symetricky polarizovaný: 39 % vyučujících ji hodnotí pozitivně, 40 % negativně. 

Více informací naleztnete zde, celou závěrečnou zprávu pak zde.

Aktuálně
Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

Czech households in times of inflation

5.3.2023 | Price increase, high energy prices and high inflation rates have had and continue to have an impact on the consumer behaviour of Czech households. The current economic situation will negatively affect the consumer sentiment of many households in the coming months. This results from a representative sociological survey conducted by FOCUS, Marketing & Social Research at the end of 2022 on a sample of 1,129 respondents.

celý článek

Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím

23.2.2023 | Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. Vyplývá to z dotazníkové šetření, realizovaného agenturou FOCUS pro organizaci Člověk v tísni. Šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkumu se zúčastnilo 1600 respondentů.

celý článek

Hospodaření českých domácností v době inflace

21.2.2023 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Současná ekonomická situace negativně ovlivní spotřebitelské nálady řady domácností i v horizontu nadcházejících měsíců. Vyplývá to z reprezentativního sociologického výzkumu, který FOCUS, Marketing & Social Research realizoval na konci roku 2022 na vzorku 1129 respondentů.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio