cz sk en

Největší problém distanční výuky v ČR je zapojení všech studentů, uvádějí vyučující

9.3.2021 | Vyplývá to z výzkumu mezi více než 700 vyučujícími působícími na 2. stupni základních škol a na středních školách v ČR. Dotazníkové šetření mapuje postoje vyučujících k distanční výuce, ale i míru jejich důvěry v informace o koronavirové epidemii nebo vnímání podpory od veřejných institucí. Výzkum vznikl pod hlavičkou vzdělávacího programu JSNS pro Evropskou lidovou stranu (ELS) pod záštitou europoslance Luďka Niedermayera. Výzkum realizovala agentura Focus a zúčastnilo se jej 720 respondentů z celkem 203 škol.

Výzkum byl rozdělen do pěti částí, které zkoumají názory vyučujících na epidemii covid-19 v mezinárodní perspektivě, porovnávají jejich postoje k protiepidemickým opatřením Evropské unie, české vlády a jejich školy, zjišťují míru důvěry v informace poskytované o epidemii covid-19 českou vládou a českými médii, ilustrují představy a znalosti vyučujících o onemocnění covid-19 a popisují distanční výuku z pohledu vyučujících.

Distanční výuka 

  • Největší výukový problém distančního vzdělávání vidí vyučující v zapojení všech studentů do výuky. Tento problém deklarovala nadpoloviční část vyučujících (59 %).  

  • 40 % vyučujících vidí jako problematické udržení pozornosti studentů během výuky.  

  • 70 % vyučujících by během distanční výuky ocenilo nějakou formu pomoci jak v rovině technologicko-logistické, tak v rovině pedagogicko-didaktické. 

  • 71 % vyučujících vnímalo na počátku distanční výuky (na jaře 2020) podporu především od svých kolegů a polovina (53 %) také od vedení své školy. Naopak od MŠMT cítila podporu pouze 2 % vyučujících. 

  • Podle 65 % vyučujících by se distanční výuka zlepšila, kdyby se zvýšila motivace studentů. Větší finanční ohodnocení by pomohlo 33 % vyučujících a lepší technické vybavení by pro zlepšení kvality distanční výuky uvítalo 24 % vyučujících.

Důvěra v informace o koronaviru 

  • Vládním informacím o epidemii koronaviru nedůvěřuje téměř polovina učitelů (49 %). 

  • Naopak vysokou důvěru adresují respondenti informacím o epidemii od médií veřejné služby ČT (73 %) a ČRo (53 %) a od webového zpravodajství Seznamzpravy.cz (53 %). 

  • Více než třetina mladých vyučujících ve skupině 18–34 let souhlasí s následujícími tvrzeními: a) Covid-19 je běžné virové onemocnění podobné chřipce. (36 % souhlasí), b) Pravidelné nošení roušek má negativní zdravotní důsledky. (36 % souhlasí), c) Nenechám se očkovat proti onemocnění covid-19, protože to je nebezpečné. (37 % souhlasí), d) Epidemie koronaviru je jen nafouknutá mediální bublina. (37 % souhlasí).

Evropská unie 

  • Pohled na to, jak zvládá epidemii koronaviru Evropská unie, je symetricky polarizovaný: 39 % vyučujících ji hodnotí pozitivně, 40 % negativně. 

Více informací naleztnete zde, celou závěrečnou zprávu pak zde.

Aktuálně
Andrej Babiš, coby prezident, bude rozdělovat společnost, myslí si dvě třetiny české veřejnosti.

4.12.2022 | Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, které agentura FOCUS realizovala ve dnech 27. 8. – 16. 9. 2022. Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat, jak veřejnost v ČR vnímá prezidentské kandidáty s největší šancí na zvolení. Výzkum byl realizován formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Celkem bylo dotázáno 1046 respondentů. Výběrový soubor je reprezentativní na populaci ČR starší 18 let.

celý článek

Index veřejné služby radničních periodik, pilotní analýza

9.9.2022 | Radniční periodika se po listopadu 1989 výrazně proměnila, obsahově i technologicky. Stala se ale také předmětem sporů o to, jakou společenskou roli by měla na úrovni obce hrát, a především, jaké by měly mít redakce obecních periodik povinnosti a práva. V ČR neexistuje systematický monitoring editoriální kvality radničních periodik, respektive obecně respektovaná metodika jejich evaluace. Analýza realizovaná agenturou FOCUS takovou metodiku navrhuje v podobě vícesložkového Indexu veřejné služby radničních periodik (IVSRP).

celý článek

Hledáme tazatele pro dlouhodobou spolupráci

22.8.2022 | Máme pro vás možnost zajímavého přivýdělku v rámci dlouhodobé spolupráce na DPP či ŽL.

celý článek

Česká veřejnost nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu

3.5.2022 | Česká veřejnost ve velké většině (81 %) nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu. Tento krok naopak podporuje desetina české populace, 8 % neumělo nebo nechtělo na tuto otázku odpovědět.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio