cz sk en

Lifestyle

2.3.2015 | Agentura FOCUS, Marketing & Social Research provedla v rámci pravidelného omnibusového šetření v srpnu 2014 krátký reprezentativní výzkum týkající se životního stylu a nákupního chování. Cílem bylo zjistit, jak jsou lidé spokojeni se svými životními hodnotami (jako je například bydlení, rodina, zaměstnání apod.), dále jakou činností česká populace tráví nejvíce času či jaké má nákupní zvyklosti. Dotázáno bylo 1040 respondentů ve věku 18 a více let, vzorek je reprezentativní na populaci ČR z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla a kraje, kde dotázaní žijí.

Agentura FOCUS, Marketing & Social Research provedla v rámci pravidelného omnibusového šetření v srpnu 2014 krátký reprezentativní výzkum týkající se životního stylu a nákupního chování. Cílem bylo zjistit, jak jsou lidé spokojeni se svými životními hodnotami (jako je například bydlení, rodina, zaměstnání apod.), dále jakou činností česká populace tráví nejvíce času či jaké má nákupní zvyklosti. Dotázáno bylo 1040 respondentů ve věku 18 a více let, vzorek je reprezentativní na populaci ČR z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla a kraje, kde dotázaní žijí.

Dospělá česká populace je nejvíce spokojena se svými přáteli, s rodinou a poté se svým bydlením. Muži i ženy pociťují spokojenost s těmito životními hodnotami naprosto totožně. Naopak nejméně spokojeni jsou lidé se svým partnerem, vzhledem, zaměstnáním či příjmy.

S partnerem jsou spokojenější spíše muži, pak také osoby ve věku 35 – 44 let s vysokoškolským vzděláním a lidí z domácností, kde žijí dvě nebo více dospělých osob bez dětí. Podobně je tomu i u vzhledu, zaměstnání nebo příjmu, kde také převažuje spokojenost mužů nad ženami. V rámci tohoto dotazníku bylo také zjišťováno, jakou činností tráví běžná česká populace nejvíce času. Hned po práci, v níž ekonomicky aktivní obyvatelé stráví nejvíce času (průměrně 8 hodin denně), se lidé nejčastěji věnují sledování televize. Nejkratší dobu tráví česká populace čtením a to jak knih, tak i novin či časopisů (v průměru necelou půl hodinu denně).

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio