cz sk en

Koronavirus Covid 19 optikou české populace

18.3.2020 | Agentura FOCUS realizovala pro Českou televizi kvantitativní výzkum reprezentativní na populaci ČR starší 18 let. Sběr dat proběhl ve dnech 1. 2. – 9. 3. 2020. Celkem bylo dotázáno 1017 respondentů metodou face to face rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Maximální statistická odchylka činí +/- 3,1 %. Nástroj sběru dat byl dotazník.

 

 

  • Velká většina respondentů připouští možnost, že může být novým koronavirem Covid-19 nakažena (75 %). Většina z nich ale nevnímá toto nebezpeční jako bezprostřední (48 %). Obavy z možnosti z nákazy jsou víceméně rovnoměrně rozloženy v celé dospělé populaci a rozdíly, s výjimkou uvedených vyššího pocitu ohrožení u žen (81%) nejsou statisticky významné. Pouze čtvrtina dotázaných nedeklarovala obavy z možné nákazy (24 %).

 

  • Vice než dvě třetiny respondentů (69 %) mají pocit, že média poskytují o dané epidemii dostatečné informace, ale část populace (50%) vnímá způsob pokrytí epidemické agendy jako senzacechtivý a současně 45 % respondentů má pocit, že média neříkají celou pravdu o skutečném zdravotním ohrožení, které Covid-9 přináší. Vidíme zde rozpor mezi deklarovaným pocitem dostatku informací a pocitem, že nejsou úplné. Taková rozporuplná hodnocení se často objevují v situacích ontologické nejistoty,  difúzní úzkosti, která vede nezřídka k vytváření paranoidních očekávání, resp. vytváří živnou půdu pro tvorbu a diseminaci teorií spiknutí, která mají povahu sociální nákazy.

 

  • S uvedeným zjištěním koresponduje i skutečnost, že pouze necelá polovina populace (44 %) považuje protiepidemická opatření za dostatečná, zatímco téměř stejná část respondentů je naopak vnímá jako nedostatečná (42%). O naznačené nejistotě vypovídá i relativně vysoký podíl respondentů (14%), kteří deklarovali, že situaci nedovedou posoudit. Data ale ukazují, že mírně rostla spokojenost s realizovanými opatřeními ve třetím měřeném období (1.3. - 9.3), tedy poté, co byla zaznamenána nákaza i na území ČR (první měřené období 21.2.- 24.2., kdy dominovala „čínská agenda“, druhé období 25.2 - 29.2. masivní výskyt viru v EU/ na hranicích ČR „italská agenda“).

 

  • Více informací zde:

 

 

Aktuálně
Adjusting to new normal!

14.4.2020 | V současné situaci, kdy dochází k významným změnám nákupního chování a lidé intenzivněji využívají nových technologií, Vám pomůžeme zmapovat nové trendy a navrhneme řešení přesně na míru Vašim potřebám. Vycházíme z našich i zahraničních aktuálních zkušeností, které upozorňují na rostoucí nebezpečí komunikačních chyb a zdůrazňují potřebu detailnější analýzy nových očekávání konzumentů i forem jejich oslovení.

celý článek

Koronavirus Covid 19 optikou české populace

18.3.2020 | Agentura FOCUS realizovala pro Českou televizi kvantitativní výzkum reprezentativní na populaci ČR starší 18 let. Sběr dat proběhl ve dnech 1. 2. – 9. 3. 2020. Celkem bylo dotázáno 1017 respondentů metodou face to face rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Maximální statistická odchylka činí +/- 3,1 %. Nástroj sběru dat byl dotazník.

celý článek

Jak se bydlí v Brně?

19.2.2020 | Brno se stává postupně atraktivní a živou metropolí, která je lákavou adresou pro stávající i nastupující generace. Město Brno se snaží přistupovat k tématu bydlení a rozvoje města komplexně tak, aby pro své obyvatele vytvářelo domov a bezpečné i zdravé zázemí.

celý článek

Vnímání technologií firmy HUAWEI coby bezpečnostní riziko

12.3.2019 | Agentura FOCUS provedla ve dnech 15. 2. – 25. 2. 2019 omnibusový výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Reprezentativní výběrový vzorek tvořilo 1018 respondentek a respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, kraje bydliště a velikosti obce. Jedním ze zkoumaných témat byla problematika bezpečnostních hrozeb, které by mohly způsobit technologie čínské firmy Huawei.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio