cz sk en

Index veřejné služby radničních periodik, pilotní analýza

9.9.2022 | Radniční periodika se po listopadu 1989 výrazně proměnila, obsahově i technologicky. Stala se ale také předmětem sporů o to, jakou společenskou roli by měla na úrovni obce hrát, a především, jaké by měly mít redakce obecních periodik povinnosti a práva. V ČR neexistuje systematický monitoring editoriální kvality radničních periodik, respektive obecně respektovaná metodika jejich evaluace. Analýza realizovaná agenturou FOCUS takovou metodiku navrhuje v podobě vícesložkového Indexu veřejné služby radničních periodik (IVSRP).

Obsahová analýza realizovaná na pilotním vzorku 28 radničních periodik ukazuje, že pouze pět periodik dosáhlo více než dvoutřetinové hodnoty hlavního indexu IVSRP.

 

Analýza identifikovala nejvýraznější nedostatky v dílčím skóru editoriální plurality (SEP), který popisuje úroveň objektivity, nestrannosti a vyváženosti analyzovaných periodik. Obsahová analýza ukazuje, že většina zpravodajů zvýhodňuje vládnou koaliční uskupení. Pouze tři periodika dosáhla v tomto klíčovém indikátoru úrovně veřejné služby dvoutřetinové a vyšší hodnoty.

 

Hodnoty druhého dílčího skóru redakční transparentnosti (SET), který popisuje dostupnost informací o činnosti periodika a jeho samoregulaci, jsou o něco vyšší než v případě prvního skóru. Ale i z pohledu tohoto kritéria, nadpoloviční část analyzovaných periodik nedosáhla ani průměrné hodnoty SET. Mezi hlavní nedostatky patří netransparentní složení redakčních rad, jejichž členové jsou nezřídka ve střetu zájmů. U řady radničních zpravodajů je také minimální zastoupení reprezentantů opozice v RR.

 

Pořadí periodik podle indexu veřejné služby (IVSRP)

 pořadí

Hodnota indexu 0-100

1. Veselsko

77,6

2. Lanškroun

76,0

3. Mohelnice

75,0

4. Litovelské noviny

73,1

5. Čáslavské noviny

71,6

6. Zubří

64,6

7. Nová Paka

62,2

8. Novoměstsko

62,0

9. Pohořelický zpravodaj

59,7

10. Strážničan

59,7

11. Dokský zpravodaj

55,6

12. Tanvald

54,8

13. Milevský zpravodaj

50,9

14. Planá

49,3

15. Domažlický Zpravodaj

48,3

16. Jablunkov

47,6

17. Luhačovické noviny

47,1

18. Kosmonoský zpravodaj

47,1

19. Holické listy

43,3

20. Dačice

40,7

21. Bystřičko

39,8

22. Červený Kostelec

38,2

23. Měsíčník města Příbora

38,0

24. Kraslice

37,6

25. Frýdlantské noviny

36,2

26. Štětí

35,5

27. Mariánské Lázně

26,7

28.Slavkovský zpravodaj

22,6

Aktuálně
Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím

23.2.2023 | Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. Vyplývá to z dotazníkové šetření, realizovaného agenturou FOCUS pro organizaci Člověk v tísni. Šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkumu se zúčastnilo 1600 respondentů.

celý článek

Hospodaření českých domácností v době inflace

21.2.2023 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Současná ekonomická situace negativně ovlivní spotřebitelské nálady řady domácností i v horizontu nadcházejících měsíců. Vyplývá to z reprezentativního sociologického výzkumu, který FOCUS, Marketing & Social Research realizoval na konci roku 2022 na vzorku 1129 respondentů.

celý článek

Vnímání největších favoritů na post prezidenta se za poslední tři měsíce proměnilo, respektive zhoršilo.

6.1.2023 | Nejvíce ztrácí Petr Pavel, naopak nejméně se proměnilo vnímání Andreje Babiše. Vyplývá to z výzkumů veřejného mínění, které agentura FOCUS realizovala v září a v prosinci 2022. Cílem výzkumů bylo zmapovat, jak veřejnost v ČR vnímá prezidentské kandidáty s největší šancí na zvolení. Oba výzkumy byly realizovány formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Každého z nich se zúčastnilo více než 1000 respondentů. Výběrové soubory byly reprezentativní na populaci ČR starší 18 let.

celý článek

Andrej Babiš, coby prezident, bude rozdělovat společnost, myslí si dvě třetiny české veřejnosti.

4.12.2022 | Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, které agentura FOCUS realizovala ve dnech 27. 8. – 16. 9. 2022. Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat, jak veřejnost v ČR vnímá prezidentské kandidáty s největší šancí na zvolení. Výzkum byl realizován formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Celkem bylo dotázáno 1046 respondentů. Výběrový soubor je reprezentativní na populaci ČR starší 18 let.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio