cz sk en

Index veřejné služby radničních periodik, pilotní analýza

9.9.2022 | Radniční periodika se po listopadu 1989 výrazně proměnila, obsahově i technologicky. Stala se ale také předmětem sporů o to, jakou společenskou roli by měla na úrovni obce hrát, a především, jaké by měly mít redakce obecních periodik povinnosti a práva. V ČR neexistuje systematický monitoring editoriální kvality radničních periodik, respektive obecně respektovaná metodika jejich evaluace. Analýza realizovaná agenturou FOCUS takovou metodiku navrhuje v podobě vícesložkového Indexu veřejné služby radničních periodik (IVSRP).

Obsahová analýza realizovaná na pilotním vzorku 28 radničních periodik ukazuje, že pouze pět periodik dosáhlo více než dvoutřetinové hodnoty hlavního indexu IVSRP.

 

Analýza identifikovala nejvýraznější nedostatky v dílčím skóru editoriální plurality (SEP), který popisuje úroveň objektivity, nestrannosti a vyváženosti analyzovaných periodik. Obsahová analýza ukazuje, že většina zpravodajů zvýhodňuje vládnou koaliční uskupení. Pouze tři periodika dosáhla v tomto klíčovém indikátoru úrovně veřejné služby dvoutřetinové a vyšší hodnoty.

 

Hodnoty druhého dílčího skóru redakční transparentnosti (SET), který popisuje dostupnost informací o činnosti periodika a jeho samoregulaci, jsou o něco vyšší než v případě prvního skóru. Ale i z pohledu tohoto kritéria, nadpoloviční část analyzovaných periodik nedosáhla ani průměrné hodnoty SET. Mezi hlavní nedostatky patří netransparentní složení redakčních rad, jejichž členové jsou nezřídka ve střetu zájmů. U řady radničních zpravodajů je také minimální zastoupení reprezentantů opozice v RR.

 

Pořadí periodik podle indexu veřejné služby (IVSRP)

 pořadí

Hodnota indexu 0-100

1. Veselsko

77,6

2. Lanškroun

76,0

3. Mohelnice

75,0

4. Litovelské noviny

73,1

5. Čáslavské noviny

71,6

6. Zubří

64,6

7. Nová Paka

62,2

8. Novoměstsko

62,0

9. Pohořelický zpravodaj

59,7

10. Strážničan

59,7

11. Dokský zpravodaj

55,6

12. Tanvald

54,8

13. Milevský zpravodaj

50,9

14. Planá

49,3

15. Domažlický Zpravodaj

48,3

16. Jablunkov

47,6

17. Luhačovické noviny

47,1

18. Kosmonoský zpravodaj

47,1

19. Holické listy

43,3

20. Dačice

40,7

21. Bystřičko

39,8

22. Červený Kostelec

38,2

23. Měsíčník města Příbora

38,0

24. Kraslice

37,6

25. Frýdlantské noviny

36,2

26. Štětí

35,5

27. Mariánské Lázně

26,7

28.Slavkovský zpravodaj

22,6

Aktuálně
Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

Czech households in times of inflation

5.3.2023 | Price increase, high energy prices and high inflation rates have had and continue to have an impact on the consumer behaviour of Czech households. The current economic situation will negatively affect the consumer sentiment of many households in the coming months. This results from a representative sociological survey conducted by FOCUS, Marketing & Social Research at the end of 2022 on a sample of 1,129 respondents.

celý článek

Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím

23.2.2023 | Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. Vyplývá to z dotazníkové šetření, realizovaného agenturou FOCUS pro organizaci Člověk v tísni. Šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkumu se zúčastnilo 1600 respondentů.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio