cz sk en

Index veřejné služby radničních periodik, pilotní analýza

9.9.2022 | Radniční periodika se po listopadu 1989 výrazně proměnila, obsahově i technologicky. Stala se ale také předmětem sporů o to, jakou společenskou roli by měla na úrovni obce hrát, a především, jaké by měly mít redakce obecních periodik povinnosti a práva. V ČR neexistuje systematický monitoring editoriální kvality radničních periodik, respektive obecně respektovaná metodika jejich evaluace. Analýza realizovaná agenturou FOCUS takovou metodiku navrhuje v podobě vícesložkového Indexu veřejné služby radničních periodik (IVSRP).

Obsahová analýza realizovaná na pilotním vzorku 28 radničních periodik ukazuje, že pouze pět periodik dosáhlo více než dvoutřetinové hodnoty hlavního indexu IVSRP.

 

Analýza identifikovala nejvýraznější nedostatky v dílčím skóru editoriální plurality (SEP), který popisuje úroveň objektivity, nestrannosti a vyváženosti analyzovaných periodik. Obsahová analýza ukazuje, že většina zpravodajů zvýhodňuje vládnou koaliční uskupení. Pouze tři periodika dosáhla v tomto klíčovém indikátoru úrovně veřejné služby dvoutřetinové a vyšší hodnoty.

 

Hodnoty druhého dílčího skóru redakční transparentnosti (SET), který popisuje dostupnost informací o činnosti periodika a jeho samoregulaci, jsou o něco vyšší než v případě prvního skóru. Ale i z pohledu tohoto kritéria, nadpoloviční část analyzovaných periodik nedosáhla ani průměrné hodnoty SET. Mezi hlavní nedostatky patří netransparentní složení redakčních rad, jejichž členové jsou nezřídka ve střetu zájmů. U řady radničních zpravodajů je také minimální zastoupení reprezentantů opozice v RR.

 

Pořadí periodik podle indexu veřejné služby (IVSRP)

 pořadí

Hodnota indexu 0-100

1. Veselsko

77,6

2. Lanškroun

76,0

3. Mohelnice

75,0

4. Litovelské noviny

73,1

5. Čáslavské noviny

71,6

6. Zubří

64,6

7. Nová Paka

62,2

8. Novoměstsko

62,0

9. Pohořelický zpravodaj

59,7

10. Strážničan

59,7

11. Dokský zpravodaj

55,6

12. Tanvald

54,8

13. Milevský zpravodaj

50,9

14. Planá

49,3

15. Domažlický Zpravodaj

48,3

16. Jablunkov

47,6

17. Luhačovické noviny

47,1

18. Kosmonoský zpravodaj

47,1

19. Holické listy

43,3

20. Dačice

40,7

21. Bystřičko

39,8

22. Červený Kostelec

38,2

23. Měsíčník města Příbora

38,0

24. Kraslice

37,6

25. Frýdlantské noviny

36,2

26. Štětí

35,5

27. Mariánské Lázně

26,7

28.Slavkovský zpravodaj

22,6

Aktuálně
Andrej Babiš, coby prezident, bude rozdělovat společnost, myslí si dvě třetiny české veřejnosti.

4.12.2022 | Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, které agentura FOCUS realizovala ve dnech 27. 8. – 16. 9. 2022. Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat, jak veřejnost v ČR vnímá prezidentské kandidáty s největší šancí na zvolení. Výzkum byl realizován formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Celkem bylo dotázáno 1046 respondentů. Výběrový soubor je reprezentativní na populaci ČR starší 18 let.

celý článek

Index veřejné služby radničních periodik, pilotní analýza

9.9.2022 | Radniční periodika se po listopadu 1989 výrazně proměnila, obsahově i technologicky. Stala se ale také předmětem sporů o to, jakou společenskou roli by měla na úrovni obce hrát, a především, jaké by měly mít redakce obecních periodik povinnosti a práva. V ČR neexistuje systematický monitoring editoriální kvality radničních periodik, respektive obecně respektovaná metodika jejich evaluace. Analýza realizovaná agenturou FOCUS takovou metodiku navrhuje v podobě vícesložkového Indexu veřejné služby radničních periodik (IVSRP).

celý článek

Hledáme tazatele pro dlouhodobou spolupráci

22.8.2022 | Máme pro vás možnost zajímavého přivýdělku v rámci dlouhodobé spolupráce na DPP či ŽL.

celý článek

Česká veřejnost nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu

3.5.2022 | Česká veřejnost ve velké většině (81 %) nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu. Tento krok naopak podporuje desetina české populace, 8 % neumělo nebo nechtělo na tuto otázku odpovědět.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio