cz sk en

Ideální typ bydlení

24.3.2015 | Agentura FOCUS, Marketing & Social Research realizovala ve dnech 12. – 20. prosince 2014 reprezentativní sociologický výzkum, který se zaměřil na představy o ideálním bydlení - konkrétně na to, v jakém typu obce a obydlí by chtěli lidé bydlet, kolik by chtěli mít pokojů, jaký styl zařízení preferují, kterou místnost považují za nejdůležitější a jaké interiérové barvy by volili. Výzkumu se zúčastnilo 1070 obyvatel ČR ve věku 18 a více let. Reprezentativita vzorku byla zajištěna na základě kvótních znaků pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, velikost sídla a kraj bydliště respondenta. Interval spolehlivosti je v případě tohoto výzkumu maximálně 3 % při četnosti jevu 50 %.

Z interiérových barev vedou teplé, tlumené odstíny: na zdi svého ideálního bytu/domu by si je vybralo 49 % redspondentů. Více než pětina dotázaných by pak volila výrazné veselé barvy (22 %) nebo bílou (22 %).

  • Kontrastním barvám (černá, bílá) by dalo přednost jen 7 % dotázaných. Bílou barvu mají raději starší lidé (65 a více let: 44 %).
  • Také muži jsou v barvách mírně konzervativnější než ženy: bílou by si vybralo 27 % z nich, zatímco ženy ji preferují jen v 17 % případů.
  • Teplé tlumené barvy preferují lidé ve věku 45-64 let (57 %), vysoce kvalifikovaní odborníci, top management, majitelé menších firem a střední řídící pracovníci (všichni 57 %).
  • Výrazné, veselé barvy by častěji volili studenti (48 %), mladí lidé do 24 let (43 %), ale také ženy v domácnosti (48 %). Kontrastní barvy lákají zejméma mladé lidi (studenti 23 %, respondenti do 24 let 22 %).

Většina respondentů by chtěla mít prakticky, jednoduše a útulně zařízený byt či dům (64 %). Dalších 22 % dotázaných preferuje spíše moderní styl zařízení s několika designovými kusy a čistými liniemi. Ostatní styly zařízení už tolik populární nejsou: rustikální styl preferuje 8 % dotázaných, retro styl 4 % a hi-tech styl 3 % respondentů.Vztah k praktickému, jednoduchému a útulnému zařízení bydlení sílí spolu s věkem, např. ve skupině respondentů ve věku 65 a více let a ve skupině důchodců jej preferuje 87 % dotázaných, z lidí ve věku 55-64 let 82 %. O něco bližší je tento styl také těm, kteří by jako ideální typ bydlení volili rodinný dům (67 %); "bytaři" jej preferují v 58 % případů - ti by zase naopak volili styl moderní: (28 %) častěji než "domkaři" (17 %).

Z mladých do 24 let preferuje jednoduchý, praktický a útulný styl pouze 34 %, ze studentů 31 %. Mladým se většinou líbí styl moderní (18-24 let 51 %, studenti 53 %), který je zase naopak nepřijatelný pro starší lidi a důchodce (2 %). Rustikální styl případně zaujme spíše majitele menších firem a střední řídící pracovníky (17 %), hi-tech spíše mladé do 24 let (7 %) a studenty (9 %).

Představy o ideálním bydlení

Nejběžnější počet pokojů, které by lidé chtěli mít ve svém bytě nebo domě, je tři až pět. Shoduje se na tom 74 % dotázaných, přičemž nejčastější volbou byly 4 pokoje (29 %). Část náročnějších respondentů by chtěla 6 pokojů (11 %), někteří by se naopak spokojili se dvěma (7 %). Průměrný počet pokojů ve vysněném bydlení je 4,4. Více pokojů než ostatní chtějí mladší lidé (do 44 let; průměrně 4,7 pokoje), zřejmě kvůli tomu, že mají nebo očekávají děti, dále respondenti s vyššími příjmy domácnosti (alespoň 30 000 Kč čistého měsíčně: 4,8 pokoje), pochopitelně lidé z trojgeneračních domácností (5 pokojů), z rodin s dětmi (4,7) a z vícečetných domácností (5 a více osob: 5 pokojů).

Pokud jde o typ bydlení, respondentům by se výrazně nejčastěji líbil menší domek s přiměřeným pozemkem (47 %). Méně žádaným typem bydlení by potom byl praktický, akorát velký byt (21 %), dále prostorný byt (19 %) a nejmenší zájem respondenti projevili o velký dům s velkým pozemkem (13 %). Opět platí, že těm, kteří bydlí v bytě, se více líbí byty (55 %), zatímco těm, kteří bydlí v rodinném domě, se výrazně více líbí domy (83 %). Byt před rodinným domem preferuje málokdo - ze skupin respondentů jedině mladí lidé do 24 let a studenti (což souvisí s tím, že často chtějí žít ve velkém městě), samostatně žijící osoby (byt je pro ně dostatečným prostorem k životu) a lidé z měst nad 100 000 obyvatel, kde je nabídka bytů mnohem širší než nabídka domů. Naopak domek či dům by se nejvíce líbil respondentům ve věku 55-64 let (70 % z nich preferuje bydlení v domě), vysokoškolsky vzdělaní (69 %), střední řídící pracovníci a majitelé menších firem (72 %), osoby v domácnosti (73 %), lidé z domácností s čistými měsíčními příjmy nad 40 000 Kč (68 %), lidé z trojgeneračních domácností (70 %) a minimálně pětičlenných domácností (67 %) a obyvatelé malých obcí do 4999 obyvatel (70 %).

Kdyby si mohli lidé libovolně vybrat, kde chtějí bydlet, nejčastěji by volili menší město (36 %), nebo vesnici v dosahu velkého města (27 %). Ve velkém městě by chtělo žít 23 % dotázaných, naopak na malé vsi daleko od velkých měst 13 % dotázaných. Několik dalších lidí by pak preferovalo jiné lokality, jako v horách (2x), u moře (1x) nebo na předměstí (1x).Představy o ideálním bydlení se do velké míry shodují s tím, kde respondenti nyní skutečně bydlí. Např. obyvatelé obcí do 4999 obyvatel by velké město jako ideální místo pro život volili jen ojediněle (7 %), a nejraději by opět bydleli na vesnici - ať už v dosahu města, nebo mimo něj (68 %). Ovšem neplatí to vždy. Např. 60 % Pražanů považuje za ideální místo k bydlení velké město, čili zbylých 40 % vlastně svoje bydliště za ideální nepovažuje. Velká města více lákají studenty (42 %) a mladé lidi (do 24 let 40 %, 25-34 let 36 %) - pro ty by velké město bylo první volbou. Dále mají k velkým městům blíže než ostatní respondenti vysokoškolsky vzdělaní (29 %), vysoce kvalifikovaní odborníci a top management (30 %), denní uživatelé internetu (30 %), respondenti s vyšším socioekonomickým statusem (např. A: 29 %) a z domácností s vyššími příjmy (nad 40 000 Kč čistého měsíčně: 27 %). Menší města nejvíce lákají samostatně žijící osoby (47 %), vesnice v dosahu velkého města by častěji než ostatní volili lidé ve věku 35-44 let (36 %) a vesnice daleko od velkých měst přitahují ze všech respondentů nejvíce lidi ve věku 55 a více let (21 %) a důchodce (22 %).

Ideální bydlení si respondenti nejčastěji představují jako prakticky, jednoduše a útulně zařízený menší domek s přiměřeným pozemkem v menším městě. Měli by v něm čtyři pokoje, zdi by ladili do teplých, tlumených barev a nejvíce by si dali záležet na zařízení obývacího pokoje.

Největší péči při zařizování by Češi věnovali obývacímu pokoji (55 %) nebo kuchyni (29 %). Ostatním místnostem věnují menší pozornost: na pracovně nebo ložnici by si nejvíc ze všech místností dalo záležet vždy 5 % respondentů, na jídelně nebo dětském pokoji vždy přes 2 % dotázaných a pro některé jednotlivce je nejdůležitější ještě jiná místnost: toaleta, dílna a garáž, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj pro volný čas, nebo všechny místnosti stejnou měrou.Obývací pokoj je nejdůležitější místností obydlí zejména pro muže (62 %; ženy 48 %), studenty (67 %), mladé do 24 let (63 %), Pražany (60 %), obyvatele krajů na severu republiky (také kolem 60 %) a dále pro ty, kteří za ideální typ bydlení považují byt. Kuchyň naopak upřednostňují častěji ženy (40 %, muži 17 %), zejména ty v domácnosti (42 %), nezaměstnaní (50 %), lidé ve věku 45-54 let (37 %), lidé s nižším socioekonomickým statusem D nebo E (32 %), z rodin s nižšími příjmy domácnosti (do 22 000 Kč čistého měsíčně 36 %) nebo z jižních krajů republiky (32 %).Pokud jde o další místnosti, tak na dětském pokoji si pochopitelně nejvíce dávají záležet ženy v domácnosti (24 %), na ložnici mladí a studenti (12 %), na pracovně vysokoškolsky vzdělaní (14 %), muži (9 %), střední řídící pracovníci, majitelé firem, kvalifikovaní odborníci a top management (11 %) a respondenti s nejvyšším socioekonomickým statusem A (11 %) nebo B (10 %). Na jídelnu se častěji zaměřují rovněž respondenti s nejvyšším socioekonomickým statusem A (9 %) - hůře postavení respondenti s takovou místností totiž ani nepočítají.

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio