cz sk en

Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

Celkově data ukazují, že vysoké ceny zboží, služeb a energií stále vytvářejí tlak na rozpočty domácností. Velká část z nich reaguje dalšími úspornými opatřeními a omezováním výdajů. Pro výrobce či prodejce to znamená riziko poklesu tržeb, případně zvýšenou cenovou citlivost (části) zákazníků. Data o současném a plánovaném způsobu nákupu potravin a kosmetiky vzhledem k jejich kvalitě a množství naznačují, že změny v nákupním chování vedené snahou o úsporu mohly (i u dalších kategorií výrobků a služeb) započít již v předminulém roce. Většina hodlá aplikovat stejný přístup k nákupu i nadále. 

Jen 27 % (roce 2022 to bylo 28 %) respondentů uvádí, že jejich domácnost bez potíží zvládá hradit všechny své výdaje z uvedeného výčtu (velmi až docela snadno). Tři čtvrtiny (73%) dotázaných komunikuje menší obtíže s hrazením alespoň u jedné z 11 dotazovaných položek (v roce 2022 to bylo 72 %). Necelá třetina (30 %) pak deklaruje velké obtíže s hrazením alespoň jedné z položek, případně uvádí, že si hrazení nějaké či nějakých položek nemohou dovolit.

Relativně nejlépe domácnosti zvládají hradit výdaje na hromadnou dopravu (65 % snadno / 35 % určitými obtížemi), potraviny (63 % / 37 %) a výdaje související se zdravotní péčí (59 % / 41 %).

Na opačné straně pak figurují položky, u kterých převažují lidé, kteří komunikují minimálně menší potíže při jejich hrazení (58–64 %), nad těmi, kteří je hradí (docela) snadno (36–42 %):

  • neočekávané výdaje nad 10 tis. Kč (36 % / 64 %),
  • dovolená v tuzemsku či zahraničí (40 % / 60 %),
  • splácení hypotéky či jiných půjček (42 % / 58 %).

Očekávání stran hospodaření domácností v blízké budoucnosti jsou mírně lepší než loni, stále však nejsou příliš příznivá – 40 % dotázaných očekává, že jejich domácnost bude se se svými příjmy v letošním roce vycházet hůře než dosud (o 7 % méně než v prosinci 2022), naopak zlepšení očekává jen 11 % dotázaných (+3 %). Polovina respondentů (49 %) se domnívá, že v roce 2024 budou se svými příjmy vycházet stejně jako dosud (+5 %).

 Kompexní závěrečná zpráva z výzkumu ke stažení: 

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio