cz sk en

Hospodaření českých domácností v době inflace

21.2.2023 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Současná ekonomická situace negativně ovlivní spotřebitelské nálady řady domácností i v horizontu nadcházejících měsíců. Vyplývá to z reprezentativního sociologického výzkumu, který FOCUS, Marketing & Social Research realizoval na konci roku 2022 na vzorku 1129 respondentů.

Více než dvou pětinám (43 %) domácností současné příjmy nepostačují na bezproblémové pokrytí jejich potřeb. Třetina (33 %) musí velmi šetřit a omezovat svoji spotřebu, desetina domácností pak svými příjmy základní potřeby nepokryje a musí sahat do úspor, případně se zadlužovat. Častěji se jedná osoby s nižším vzděláním, starobní důchodce, manuálně pracující, nezaměstnané a osoby z domácností s měsíčními příjmy do 30 tis. Kč. Oproti tomu více než polovina (54 %) domácností se svými příjmy vychází a jejich příjmy pokrývají potřeby domácnosti bez (větších) omezení. Častěji se jedná o osoby s maturitou či VŠ vzděláním, nemanuálně pracující a osoby s vyšším profesním statusem (odborníci, vedoucí pracovníci), z domácností s čistými měsíčními příjmy nad 55 tisíc Kč.

 Q: Jak v této situaci vychází vaše domácnost se svými současnými příjmy? Máme na mysli všechny příjmy celé Vaší domácnosti, včetně sociálních dávek a různých státních příspěvků, podpor či důchodů. 

 v %, N = 1129; celek, ČR 18+

Očekávání stran hospodaření domácností v blízké budoucnosti nejsou příliš příznivá. Téměř polovina dotázaných očekává, že jejich domácnost bude se se svými příjmy v letošním roce vycházet hůře než dosud (47 %), naopak zlepšení očekává jen 8 % dotázaných. Více než dvě pětiny respondentů (44 %) se domnívají, že v roce 2023 budou se svými příjmy vycházet stejně jako dosud. Mírně optimističtější do budoucna jsou mladí lidé ve věku 18-24 let, naopak zhoršení ekonomické situace domácnosti ve větší míře, než celek očekávají lidé z domácností s příjmy do 30 tis. Kč, senioři, starobní důchodci, lidé s nižším socioekonomickým statusem, nižším vzděláním a lidé žijící v sami / v jednočlenných domácnostech. 

Q: A jak bude Vaše domácnost vycházet se svými příjmy v blízké budoucnosti, řekněme během příštího roku? Co myslíte? 

v %, N = 1129; celek, ČR 18+

Relativně nejlépe domácnosti zvládají hradit výdaje na hromadnou dopravu (70 % snadno / 30 % určitými obtížemi), potraviny (66 % / 34 %) a výdaje související se vzděláváním dětí (61 % / 39 %). Na opačné straně pak figurují položky, u kterých převažují lidé, kteří komunikují minimálně menší potíže při jejich hrazení (52-62 %), nad těmi, kteří je hradí (docela) snadno (38-48 %). Jsou to neočekávané výdaje nad 10 tis. Kč (38 % / 62 %), dovolená v tuzemsku či zahraničí (43 % / 57 %) a splácení hypotéky či jiných půjček (48 % / 52 %).

Kompletní zpráva ke stažení zde:

Aktuálně
Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

Czech households in times of inflation

5.3.2023 | Price increase, high energy prices and high inflation rates have had and continue to have an impact on the consumer behaviour of Czech households. The current economic situation will negatively affect the consumer sentiment of many households in the coming months. This results from a representative sociological survey conducted by FOCUS, Marketing & Social Research at the end of 2022 on a sample of 1,129 respondents.

celý článek

Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím

23.2.2023 | Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. Vyplývá to z dotazníkové šetření, realizovaného agenturou FOCUS pro organizaci Člověk v tísni. Šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkumu se zúčastnilo 1600 respondentů.

celý článek

Hospodaření českých domácností v době inflace

21.2.2023 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Současná ekonomická situace negativně ovlivní spotřebitelské nálady řady domácností i v horizontu nadcházejících měsíců. Vyplývá to z reprezentativního sociologického výzkumu, který FOCUS, Marketing & Social Research realizoval na konci roku 2022 na vzorku 1129 respondentů.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio