cz sk en

Česká veřejnost nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu

3.5.2022 | Česká veřejnost ve velké většině (81 %) nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu. Tento krok naopak podporuje desetina české populace, 8 % neumělo nebo nechtělo na tuto otázku odpovědět.

Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, které agentura FOCUS realizovala ve dnech 26.3. – 11.4. 2022.  Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat postoje veřejnosti v ČR vůči válce na Ukrajině. Jednalo se o kvantitativní výzkum reprezentativní na populaci ČR starší 18 let. Výzkum byl realizován formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Celkem bylo dotázáno 1023 respondentů.

Více než dvě třetiny (74 %) respondentů vnímají jako hlavního viníka války Rusko. Druhá nejpočetnější skupina (19 %) viní z vypuknutí války USA. Tato část respondentů vnímá Ukrajinu jako nástroj politiky Spojených státu, a de facto přejímá dominantní ruský narativ, který maskuje vlastní agresi na Ukrajině tak, že ji připisuje jinému subjektu – převážně USA.

Válku na Ukrajině chápe téměř polovina respondentů (48 %) i jako boj za ČR. Nejsilněji spojují výsledek války se situací v ČR nejmladší respondenti (18-24) a respondenti s vysokoškolským vzděláním. Opačný názor zaujala třetina (33 %) dotázaných. Zbytek (19 %) neuměl tento aspekt války na Ukrajině posoudit.

V české veřejnosti převažuje ambivalentní očekávání, že válka nebude mít vítěze (40 %). Pouze pětina respondentů zastává ostře polarizovanou perspektivu: desetina očekává naprosté vítězství Ukrajiny (10 %) a obdobný podíl (9 %) očekává naprosté vítězství Ruska.

Více než třetina respondentů zastává krajně skeptické očekávání týkající se různých forem ruské agrese na Ukrajině i mimo ni:

  • Rusko zaútočí na další země (39 %),
  • Rusko použije na Ukrajině (38 %) zbraně hromadného ničení.

 Útok Ruska na ČR očekává 28 % respondentů, vypuknutí třetí světové války (26 %) respondentů.

 

Více informací naleznete zde:

Aktuálně
Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

Czech households in times of inflation

5.3.2023 | Price increase, high energy prices and high inflation rates have had and continue to have an impact on the consumer behaviour of Czech households. The current economic situation will negatively affect the consumer sentiment of many households in the coming months. This results from a representative sociological survey conducted by FOCUS, Marketing & Social Research at the end of 2022 on a sample of 1,129 respondents.

celý článek

Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím

23.2.2023 | Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. Vyplývá to z dotazníkové šetření, realizovaného agenturou FOCUS pro organizaci Člověk v tísni. Šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkumu se zúčastnilo 1600 respondentů.

celý článek

Hospodaření českých domácností v době inflace

21.2.2023 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Současná ekonomická situace negativně ovlivní spotřebitelské nálady řady domácností i v horizontu nadcházejících měsíců. Vyplývá to z reprezentativního sociologického výzkumu, který FOCUS, Marketing & Social Research realizoval na konci roku 2022 na vzorku 1129 respondentů.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio