cz sk en

Česká veřejnost nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu

3.5.2022 | Česká veřejnost ve velké většině (81 %) nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu. Tento krok naopak podporuje desetina české populace, 8 % neumělo nebo nechtělo na tuto otázku odpovědět.

Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, které agentura FOCUS realizovala ve dnech 26.3. – 11.4. 2022.  Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat postoje veřejnosti v ČR vůči válce na Ukrajině. Jednalo se o kvantitativní výzkum reprezentativní na populaci ČR starší 18 let. Výzkum byl realizován formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Celkem bylo dotázáno 1023 respondentů.

Více než dvě třetiny (74 %) respondentů vnímají jako hlavního viníka války Rusko. Druhá nejpočetnější skupina (19 %) viní z vypuknutí války USA. Tato část respondentů vnímá Ukrajinu jako nástroj politiky Spojených státu, a de facto přejímá dominantní ruský narativ, který maskuje vlastní agresi na Ukrajině tak, že ji připisuje jinému subjektu – převážně USA.

Válku na Ukrajině chápe téměř polovina respondentů (48 %) i jako boj za ČR. Nejsilněji spojují výsledek války se situací v ČR nejmladší respondenti (18-24) a respondenti s vysokoškolským vzděláním. Opačný názor zaujala třetina (33 %) dotázaných. Zbytek (19 %) neuměl tento aspekt války na Ukrajině posoudit.

V české veřejnosti převažuje ambivalentní očekávání, že válka nebude mít vítěze (40 %). Pouze pětina respondentů zastává ostře polarizovanou perspektivu: desetina očekává naprosté vítězství Ukrajiny (10 %) a obdobný podíl (9 %) očekává naprosté vítězství Ruska.

Více než třetina respondentů zastává krajně skeptické očekávání týkající se různých forem ruské agrese na Ukrajině i mimo ni:

  • Rusko zaútočí na další země (39 %),
  • Rusko použije na Ukrajině (38 %) zbraně hromadného ničení.

 Útok Ruska na ČR očekává 28 % respondentů, vypuknutí třetí světové války (26 %) respondentů.

 

Více informací naleznete zde:

Aktuálně
Andrej Babiš, coby prezident, bude rozdělovat společnost, myslí si dvě třetiny české veřejnosti.

4.12.2022 | Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, které agentura FOCUS realizovala ve dnech 27. 8. – 16. 9. 2022. Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat, jak veřejnost v ČR vnímá prezidentské kandidáty s největší šancí na zvolení. Výzkum byl realizován formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Celkem bylo dotázáno 1046 respondentů. Výběrový soubor je reprezentativní na populaci ČR starší 18 let.

celý článek

Index veřejné služby radničních periodik, pilotní analýza

9.9.2022 | Radniční periodika se po listopadu 1989 výrazně proměnila, obsahově i technologicky. Stala se ale také předmětem sporů o to, jakou společenskou roli by měla na úrovni obce hrát, a především, jaké by měly mít redakce obecních periodik povinnosti a práva. V ČR neexistuje systematický monitoring editoriální kvality radničních periodik, respektive obecně respektovaná metodika jejich evaluace. Analýza realizovaná agenturou FOCUS takovou metodiku navrhuje v podobě vícesložkového Indexu veřejné služby radničních periodik (IVSRP).

celý článek

Hledáme tazatele pro dlouhodobou spolupráci

22.8.2022 | Máme pro vás možnost zajímavého přivýdělku v rámci dlouhodobé spolupráce na DPP či ŽL.

celý článek

Česká veřejnost nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu

3.5.2022 | Česká veřejnost ve velké většině (81 %) nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu. Tento krok naopak podporuje desetina české populace, 8 % neumělo nebo nechtělo na tuto otázku odpovědět.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio