cz sk en

Česká veřejnost nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu

3.5.2022 | Česká veřejnost ve velké většině (81 %) nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu. Tento krok naopak podporuje desetina české populace, 8 % neumělo nebo nechtělo na tuto otázku odpovědět.

Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, které agentura FOCUS realizovala ve dnech 26.3. – 11.4. 2022.  Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat postoje veřejnosti v ČR vůči válce na Ukrajině. Jednalo se o kvantitativní výzkum reprezentativní na populaci ČR starší 18 let. Výzkum byl realizován formou přímých standardizovaných rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Celkem bylo dotázáno 1023 respondentů.

Více než dvě třetiny (74 %) respondentů vnímají jako hlavního viníka války Rusko. Druhá nejpočetnější skupina (19 %) viní z vypuknutí války USA. Tato část respondentů vnímá Ukrajinu jako nástroj politiky Spojených státu, a de facto přejímá dominantní ruský narativ, který maskuje vlastní agresi na Ukrajině tak, že ji připisuje jinému subjektu – převážně USA.

Válku na Ukrajině chápe téměř polovina respondentů (48 %) i jako boj za ČR. Nejsilněji spojují výsledek války se situací v ČR nejmladší respondenti (18-24) a respondenti s vysokoškolským vzděláním. Opačný názor zaujala třetina (33 %) dotázaných. Zbytek (19 %) neuměl tento aspekt války na Ukrajině posoudit.

V české veřejnosti převažuje ambivalentní očekávání, že válka nebude mít vítěze (40 %). Pouze pětina respondentů zastává ostře polarizovanou perspektivu: desetina očekává naprosté vítězství Ukrajiny (10 %) a obdobný podíl (9 %) očekává naprosté vítězství Ruska.

Více než třetina respondentů zastává krajně skeptické očekávání týkající se různých forem ruské agrese na Ukrajině i mimo ni:

  • Rusko zaútočí na další země (39 %),
  • Rusko použije na Ukrajině (38 %) zbraně hromadného ničení.

 Útok Ruska na ČR očekává 28 % respondentů, vypuknutí třetí světové války (26 %) respondentů.

 

Více informací naleznete zde:

Aktuálně
Česká veřejnost nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu

3.5.2022 | Česká veřejnost ve velké většině (81 %) nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu. Tento krok naopak podporuje desetina české populace, 8 % neumělo nebo nechtělo na tuto otázku odpovědět.

celý článek

Koordinátor/ka tazatelské sítě a náboru tazatelů

21.4.2022 | Hledáme aktivního člověka, kterého baví každodenní komunikace a jednání s různými typy lidí. Člověka, který je empatický, samostatný a zodpovědný. Člověka, který umí dotáhnout práci včas do cíle a dokáže hledat způsoby, jak toho úspěšně dosáhnout. Měl/a byste mít systematické myšlení a schopnost pracovat nejen s lidmi, ale i s tabulkami a evidencí.

celý článek

Hledáme tazatele pro dlouhodobou spolupráci

6.12.2021 | U tazatelů očekáváme spolehlivost, poctivost a flexibilitu. Odměna dle délky a obtížnosti dotazníku 120 Kč - 500 Kč za jeden dotazník.

celý článek

Největší problém distanční výuky v ČR je zapojení všech studentů, uvádějí vyučující

9.3.2021 | Vyplývá to z výzkumu mezi více než 700 vyučujícími působícími na 2. stupni základních škol a na středních školách v ČR. Dotazníkové šetření mapuje postoje vyučujících k distanční výuce, ale i míru jejich důvěry v informace o koronavirové epidemii nebo vnímání podpory od veřejných institucí. Výzkum vznikl pod hlavičkou vzdělávacího programu JSNS pro Evropskou lidovou stranu (ELS) pod záštitou europoslance Luďka Niedermayera. Výzkum realizovala agentura Focus a zúčastnilo se jej 720 respondentů z celkem 203 škol.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio