cz sk en

Bezpečnost na silnicích

27.2.2015 | Ačkoli je v České republice zavedena nulová tolerance alkoholu při řízení, stále zůstává významný podíl řidičů, kteří nerespektují toto nařízení a sedají za volant i přesto, že pili alkohol. Jedním ze slibných opatření, které by nedovolily řidičům nastartovat jejich vozidla v případě, že požili alkohol, jsou alkoholové zámky. Jaký na ně má názor česká populace zjišťovala ve spolupráci s CDV agentura FOCUS, Marketing & Social Research.

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je ze strany dospělé české populace o alkoholový zámek zájem, zda jsou lidé pro nařízení jeho povinného užívání, alespoň u některých skupin řidičů a případně u kterých, nebo je-li alkoholový zámek považován za adekvátní náhradu trestu odnětí řidičského oprávnění.

Dotázáno bylo 1039 respondentů ve věku 18 a více let, vzorek je reprezentativní na populaci ČR z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla a kraje, kde dotázaní žijí. Česká populace není k alkoholovým zámkům příliš nakloněna, přesto by většina z nich nařídila jejich používání alespoň u vybraných skupin řidičů, jakými jsou například řidiči, kteří byli přistiženi při jízdě pod vlivem alkoholu, profesionální řidiči, kteří vozí cestující nebo řidiči z povolání. Mezi jmenovanými jsou ovšem i mladí lidé, alkoholově a drogově závislí, policisté, hasiči či záchranáři. Odpůrci tohoto nařízení argumentují hlavně tím, že by se používání alkoholového zámku (Alcolocku) stejně obcházelo nebo že by mohl zabránit v jízdě v kritické situaci.

Alkoholový zámek považují za užitečný především vysoce kvalifikovaní odborníci, top manažeři, lidé s vyšším vzděláním, s vyššími příjmy, se socioekonomickým statusem A nebo B či respondenti, žijící v Moravskoslezském kraji nebo v Praze.

Nařízení povinného užívání alkoholového zámku schvalují hlavně mladí lidé ve věku 18-24 let nebo 35-44 let, se základním nebo naopak s vysokoškolským vzděláním, osoby v domácnosti, jejichž socioekonomický status je A nebo lidé žijící ve středních Čechách.

Za užitečný shledává alkoholový zámek pouze jedna pětina českých řidičů, a to především kvůli ostatním uživatelům vozidla, než kvůli sobě samým. Další dvě pětiny ho označují za neužitečný, a to především z důvodu, že jim takové zařízení připadá zbytečné či dokonce nedůstojné. Zbývající dvě pětiny shledávají zámek jako nepotřebný, ale nevadil by jim.

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio