cz sk en

AUTONOMNÍ ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ

2.5.2016 | V české veřejnosti prozatím k systémům samočinného řízení nepanuje velká důvěra. Téměř čtvrtina dotázaných tuto technologii pokládá spíše za zajímavost nebo módní trend bez výhledu na větší rozšíření (23 %), další více než čtvrtina se domnívá, že jistý potenciál pro samořídící vozidla existuje, klasické řízení bude ovšem i v budoucnu převládat (27 %). Postupné vymizení manuálního řízení aut očekává jen 13 % dotázaných.

Odhad rozvoje autonomního řízení vozidel není výrazněji provázán s demografickými nebo sociálními charakteristikami dotázaných. Optimističtější odhady sice vyslovují lidé, od nichž lze podporu nových technologií očekávat (mladší lidé ve věku 25 – 34 let, žijící ve velkých městech, z domácností s nadprůměrnými příjmy, pracující na kvalifikovanějších pozicích), rozdíly ovšem nejsou nijak zásadní. Názory se příliš neliší ani v závislosti na pohlaví respondentů.

V české populaci nepozorujeme výraznější zájem auta se systémy samočinného řízení vlastnit. Zájem mít ve své domácnosti automobil s těmito funkcemi vyslovuje jen necelá třetina dotázaných (29 %). Zájem je patrný hlavně mezi mladšími lidmi s vyšším vzděláním a kvalifikací.

 

Dotázáním, kteří mají zájem auta s autonomním řízením vlastnit, by preferovali hlavně nižší stupně samočinného řízení: automatizaci jedné nebo několika funkcí (86 %) nebo částečné autonomní řízení, kdy se auto pohybuje samostatně pouze za klidného provozu nebo po dálnici (85 %). Automobil s plně samočinným řízením preferuje přibližně polovina z respondentů, kteří by vozidlo s inteligentními systémy řízení chtěli (53 %). 

 

 

Aktuálně
Hospodaření českých domácností v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Hospodaření domácností 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

Letošní Vánoce budou skromnější než loni, soudí necelá polovina české populace

18.12.2023 | Mají-li Češi a Češky srovnat své letošní Vánoce s loňskými, pak necelá polovina uvádí, že budou skromnější než loni (48 %), stejný podíl dotázaných uvádí, že jejich Vánoce budou stejně bohaté jako loni (48 %), jen 4 % domácností deklaruje, že jejich letošní Vánoce budou bohatší než loni. Stejně bohaté Vánoce jako loni častěji než celek deklarují lidé s vyšším profesním statusem, vysokoškoláci a lidé z domácností s vyššími příjmy. Naopak skromnější Vánoce než loni častěji uvádí lidé s nižším vzděláním, z domácností s nižšími příjmy a starobní důchodci.

celý článek

Více než dvě třetiny Čechů odmítají rušení státních svátků kvůli úspoře, ukázal průzkum

10.4.2023 | Vláda České republiky hledá strategie, jak čelit vysokým deficitům posledních státních rozpočtů. Zvažuje několik úsporných opatření, včetně rušení pracovního volna v den některých státních svátků, aby se rozpočet vrátil do černých čísel.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio