cz sk en

Adjusting to new normal!

14.4.2020 | V současné situaci, kdy dochází k významným změnám nákupního chování a lidé intenzivněji využívají nových technologií, Vám pomůžeme zmapovat nové trendy a navrhneme řešení přesně na míru<br> Vašim potřebám. Vycházíme z našich i zahraničních aktuálních zkušeností, které upozorňují na rostoucí nebezpečí komunikačních chyb a zdůrazňují potřebu detailnější analýzy nových očekávání konzumentů i forem jejich oslovení.

 

Máme řešení

Přestože je celá ČR v karanténě je zde FOCUS Marketing & Social Research stále pro vás a Vaše výzkumné projekty. Nemůžeme sice dočasně do terénu, ale stále máme dispozici řadu nástrojů, pomocí kterých lze získat odpovědi na Vaše otázky.

 

Kvantitativní výzkumy

Plánovali jste kvantitativní face to face výzkum a nechcete jej odkládat? Můžeme Vám nabídnout telefonický výzkum (CATI) nebo online výzkum (CAWI). Teď je ten správný čas, kdy zastihnout respondenty doma na telefonu nebo online.

 

Kvalitativní výzkumy

Potřebujete realizovat kvalitativní výzkum (Focus Groups, hloubkové rozhovory, aj.) a online variantám jste se vyhýbali? Právě nastala vhodná doba. Možná zjistíte, že respondenty baví online prostředí a poskytnou Vám cenné informace stejně tak, jako by byli v jedné místnosti, pouze s tím rozdílem, že ušetříte čas.

 

Obraťte se na nás

Ať už řešíte jakékoliv téma, neváhejte se i nadále obracet na tým našich zkušených výzkumníků.

Aktuálně
Adjusting to new normal!

14.4.2020 | V současné situaci, kdy dochází k významným změnám nákupního chování a lidé intenzivněji využívají nových technologií, Vám pomůžeme zmapovat nové trendy a navrhneme řešení přesně na míru Vašim potřebám. Vycházíme z našich i zahraničních aktuálních zkušeností, které upozorňují na rostoucí nebezpečí komunikačních chyb a zdůrazňují potřebu detailnější analýzy nových očekávání konzumentů i forem jejich oslovení.

celý článek

Koronavirus Covid 19 optikou české populace

18.3.2020 | Agentura FOCUS realizovala pro Českou televizi kvantitativní výzkum reprezentativní na populaci ČR starší 18 let. Sběr dat proběhl ve dnech 1. 2. – 9. 3. 2020. Celkem bylo dotázáno 1017 respondentů metodou face to face rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty. Maximální statistická odchylka činí +/- 3,1 %. Nástroj sběru dat byl dotazník.

celý článek

Jak se bydlí v Brně?

19.2.2020 | Brno se stává postupně atraktivní a živou metropolí, která je lákavou adresou pro stávající i nastupující generace. Město Brno se snaží přistupovat k tématu bydlení a rozvoje města komplexně tak, aby pro své obyvatele vytvářelo domov a bezpečné i zdravé zázemí.

celý článek

Vnímání technologií firmy HUAWEI coby bezpečnostní riziko

12.3.2019 | Agentura FOCUS provedla ve dnech 15. 2. – 25. 2. 2019 omnibusový výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Reprezentativní výběrový vzorek tvořilo 1018 respondentek a respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, kraje bydliště a velikosti obce. Jedním ze zkoumaných témat byla problematika bezpečnostních hrozeb, které by mohly způsobit technologie čínské firmy Huawei.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio