cz sk en

Klíčoví lidé

 

Roman Skotnica

ředitel agentury

Člověk, kterým to všechno začalo. Zakladatel společnosti. Má více než dvacetileté zkušenosti s vedením a zpracováním kvalitativních i kvantitativních výzkumů. Odborník na svém místě. Dlouhodobě se věnuje výzkumu interetnických vztahů, výzkumu značky a zákaznické spokojenosti.

 

 

 skotnica@focus-agency.cz

+ 420 603 244 642
+ 420 532 191 476
 LinkedIn

Lubomír Rejda
vedoucí obchodního oddělení

Více než 10 let zkušeností na poli marketingu a prodeje. Orientace na tvorbu marketingové a produktové strategie v odvětví utilit, pojišťovnictví či telca.

 

 

 rejda@focus-agency.cz

+ 420 774 709 499
+ 420 532 191 476
 LinkedIn

Jiří Nepala
projektový a obchodní manažer

Inventář, ve Focusu ještě nebyl full-time analytikem a ředitelem. Ukotvil se v projektovém vedení výzkumů – hlavně mezinárodních. Specializuje se také na výzkumy pro veřejnou, neziskovou a akademickou sféru a z oborových na automotive, D-I-Y a retail.

 

 


 nepala@focus-agency.cz

+ 420 775 094 490
+ 420 532 191 476
 LinkedIn

David Surý
projektový a obchodní manager

Začínal jako řadový tazatel, postupně realizoval náročnější projekty jako výzkumník. Nyní se čtvrtým rokem věnuje projektům a komunikaci s našimi klienty. Věnuje se výzkumům v ICT, v podnicích, komunální sféře, politice, pojišťovnictví a mystery shoppingu. Zlepšuje komunikaci a inovuje design výzkumných postupů.

 

 

 

sury@focus-agency.cz

+ 420 775 304 851
+ 420 532 191 476
LinkedIn

 

Filip Rozsíval
vedoucí analytik

Nejprve působil jako vedoucí sběrného oddělení. Odváděl 100% práci, nastavil procesy sběrného oddělení. Nyní se věnuje analytice, věci neustále zlepšuje a posouvá dál. Ceníme si jeho vysokého nasazení.

 

 

rozsival@focus-agency.cz

+ 420 774 094 490
+ 420 532 191 478
LinkedIn

Zdeněk Dytrt

senior analytik

Analytik s dlouholetou zkušeností s různými typy projektů pro české i zahraniční klienty. Charakterizuje jej přesnost, vysoké pracovní nasazení a cit pro práci s daty.

 

 

 

dytrt@focus-agency.cz

+ 420 773 161 978
+ 420 532 191 478
LinkedIn

Blanka Franková
senior analytička

Senior analytička se specializací na kvantitativní i kvalitativní analýzy s citem pro detail. Ráda pracuje s přesnými daty a odvádí přesnou práci.

 

 

 

frankova@focus-agency.cz

+ 420 774 422 437
+ 420 532 191 478
LinkedIn

Martina Gallíková
analytička

Analytička specializující se na problematiku médií.

 

 

 

 

gallikova@focus-agency.cz

+ 420 733 737 714
+ 420 532 191 478
LinkedIn

 

 Michal Theuer
 statistik, analytik

Statistik, analytik, který zvládá pokročilou statistiku a modelování dat.

 

 

 

 

theuer@focus-agency.cz

+420 777 929 714
+ 420 532 191 478
LinkedIn

Martin Zaplatílek
analytik / sociolog

Ve Focusu si prošel vším. Od role tazatele přes zadavatele dat, "kluka pro všechno" při realizaci výzkumů, prvního zaměstnance oddělení sběru dat až po vedoucího analytického oddělení. Nyní zde působí jako externí analytik s 15letou praxí v kvalitativním i kvantitativním výzkumu.

 

 

 

zaplatilek@focus-agency.cz

+ 420 774 422 438
+ 420 532 191 478

LinkedIn

 

 

Lumír Czech
vedoucí oddělení sběru dat

Osoba, která je zodpovědná za organizaci a průběh sběru dat. Odborník, kerý se vyzná v různých technikách výběru respondentů a jejich dotazování.

 

 

 

 

czech@focus-agency.cz

+ 420 775 706 313
+ 420 532 191 472
LinkedIn

Lýdia Barbušová
vedoucí CATI studia

Ta, která v roce 2007 stála při založení CATI studia. Prošla si vývojem a nasazením na míru vytvořeného dotazovacího softwaru a nyní je v čele CATI studia.

 

 

 

barbusova@focus-agency.cz

+ 420 775 709 449
+ 420 532 191 474
LinkedIn

Petr Horn

IT manažer, pronájem focus group studia, focusIS

Člověk, který kontroluje a čistí data sesbíraná v terénu a stará se o technickou stránku věci. Rád odvádí precizní práci.

 

 

 

 

horn@focus-agency.cz

+ 420 774 709 449
+ 420 532 191 474
LinkedIn

 

Tereza Graclová

sběrné oddělení, koordinátorka práce s mystery shoppery

Dlouholetá pracovnice sběrného oddělení. Člověk, který vás neodmítne a snaží se našim tazatelům vždy pomoci. Zodpovídá za sběr v terénu. Pokud jste, nebo chcete být naším tazatelem, určitě se s ní ještě uvidíte. Má na starosti školení tazatelů.

 

graclova@focus-agency.cz

+ 420 773 909 449
+ 420 532 191 472
LinkedIn

 

Gabriela Marková
sběrné oddělení, koordinátorka práce tazatelů

Důležitá osoba. V naší společnosti má koordinaci práce tazatelů a také jejich mzdy. Pokud, máte nějaké problémy, dotazy nebo připomínky, neváhejte se na ní obrátit. Ráda vám pomůže.

 

 

 

 

 

markova@focus-agency.cz

+420 777 929 713

+ 420 532 191 472

 

 

 

Barbora Junová
sběrné oddělení, koordinátorka práce s mystery shoppery

Zodpovídá za nábor, školení tazatelů, jejich koordinaci a také kontrolu. Pokud, máte nějaké problémy, dotazy nebo připomínky, neváhejte se na ní obrátit. Ráda vám pomůže.

 

 

 

 

junova@focus-agency.cz

+ 420 774 094 491

+ 420 532 191 472
LinkedIn

 

Aktuálně
Česko v pohybu

17.9.2017 | Je historicky prvním celostátním průzkumem, který odpoví na otázky odkud, kam, jakými dopravními prostředky a za jakými účely obyvatelé Česka cestují. Průzkum probíhá od podzimu 2017 do podzimu 2018 a provádí jej Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s agenturou FOCUS za podpory ministerstva dopravy.

celý článek

DOBRAVA V BRNĚ

17.9.2017 | Dnes startuje v mnoha městech Evropský týden mobility (European Mobility Week). Mimo jiné i v Brně. Proto jsme se zeptali Brňanů, jaký způsob dopravy je pro ně nejdůležitější. Nejvíce jich označilo za důležitý způsob dopravy po městě... městskou hromadnou dopravu. A jak jste na tom vy – jezdíte šalinou? Výzkum vznikl ve spolupráci s Magistrátem města Brna.

celý článek

FOCUS pro ČRO: Češi myslí na sebe, zajímá je zdravotnictví a životní úroveň. Evropská unie už ale tolik ne

17.9.2017 | Zdravotnictví považuje za nejdůležitější ze všech oblastí života 96 procent Čechů. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Focus pro Český rozhlas. Na druhém místě se umístily bezpečnost a životní úroveň s 95 procenty. Následují je zemědělství, potraviny a dostupnost práce.

celý článek

Obyvatelé města Brna jsou se svým městem spokojeni

15.9.2017 | Jak jsou obyvatelé Brna spokojeni se životem ve svém městě? Podle odpovědí 1230 respondentů starších 15 let to vypadá, že velmi. Celková spokojenost se životem v jihomoravské metropoli dosáhla 97 %. Výzkum jsme realizovali pro potřeby Kanceláře strategie města Brna.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio