cz sk en

Klíčoví lidé

 

Roman Skotnica

ředitel agentury

Člověk, kterým to všechno začalo. Zakladatel společnosti. Má více než dvacetileté zkušenosti s vedením a zpracováním kvalitativních i kvantitativních výzkumů. Odborník na svém místě. Dlouhodobě se věnuje výzkumu interetnických vztahů, výzkumu značky a zákaznické spokojenosti.

 

 

 skotnica@focus-agency.cz

+ 420 603 244 642
+ 420 532 191 476
 LinkedIn

Lubomír Rejda
vedoucí obchodního oddělení

Více než 10 let zkušeností na poli marketingu a prodeje. Orientace na tvorbu marketingové a produktové strategie v odvětví utilit, pojišťovnictví či telca.

 

 

 

 rejda@focus-agency.cz

+ 420 774 709 499
+ 420 532 191 476
 LinkedIn

Daniel Zikmund
projektový a obchodní manažer

Obchodně projektový manažer se zkušeností s různými typy projektů pro české i zahraniční klienty.

 

 


 zikmund@focus-agency.cz

+ 420 775 792 569
+ 420 532 191 476

Filip Rozsíval
vedoucí analytik

Nejprve působil jako vedoucí sběrného oddělení. Odváděl 100% práci, nastavil procesy sběrného oddělení. Nyní se věnuje analytice, věci neustále zlepšuje a posouvá dál. Ceníme si jeho vysokého nasazení.

 

 

rozsival@focus-agency.cz

+ 420 774 094 490
+ 420 532 191 478
LinkedIn

Zdeněk Dytrt

senior analytik

Analytik s dlouholetou zkušeností s různými typy projektů pro české i zahraniční klienty. Charakterizuje jej přesnost, vysoké pracovní nasazení a cit pro práci s daty.

 

 

 

dytrt@focus-agency.cz

+ 420 773 161 978
+ 420 532 191 478
LinkedIn

Blanka Franková
senior analytička

Senior analytička se specializací na kvantitativní i kvalitativní analýzy s citem pro detail. Ráda pracuje s přesnými daty a odvádí přesnou práci.

 

 

 

frankova@focus-agency.cz

+ 420 774 422 437
+ 420 532 191 478
LinkedIn

Martina Gallíková
analytička

Analytička specializující se na problematiku médií.

 

 

 

 

gallikova@focus-agency.cz

+ 420 733 737 714
+ 420 532 191 478
LinkedIn

 Michal Theuer
 statistik, analytik

Statistik, analytik, který zvládá pokročilou statistiku a modelování dat.

 

 

 theuer@focus-agency.cz

+420 777 929 714
+ 420 532 191 478
LinkedIn

Jana Staňová
vedoucí oddělení sběru dat

Osoba, která je zodpovědná za organizaci a průběh sběru dat.

 

 

 

 stanova@focus-agency.cz

+ 420 774 094 491 
+ 420 532 191 472
LinkedIn

Lýdia Barbušová
vedoucí CATI studia

Ta, která v roce 2007 stála při založení CATI studia. Prošla si vývojem a nasazením na míru vytvořeného dotazovacího softwaru a nyní je v čele CATI studia.

 

 

 

barbusova@focus-agency.cz

+ 420 775 709 449
+ 420 532 191 474
LinkedIn

Petr Horn

 IT manažer, pronájem focus group studia, focusIS

Člověk, který kontroluje a čistí data sesbíraná v terénu a stará se o technickou stránku věci. Rád odvádí precizní práci.

 

 

 

horn@focus-agency.cz

+ 420 774 709 449
+ 420 532 191 474
LinkedIn

Lumír Czech

datař

Člověk, který vytváří design výběrových souborů, kontroluje a čistí data sesbíraná v terénu.

 

 

czech@focus-agency.cz

+ 420 775 706 313                              
+ 420 532 191 474
LinkedIn

Tereza  Graclová

sběrné oddělení, manažerka sběru dat a mystery shopperů

 

Dlouholetá pracovnice sběrného oddělení. Člověk, který vás neodmítne a snaží se našim tazatelům vždy pomoci. Pokud máte nějaké problémy, dotazy nebo připomínky, neváhejte se na ni obrátit. Ráda vám pomůže.

 

 http://www.focus-agency.cz/files/contentTiny/thumb/img-8800.jpg

graclova@focus-agency.cz

+ 420 773 909 449
+ 420 532 191 472
LinkedIn

Veronika Koutná

manažerka sběru

 

Zodpovídá za realizaci sběru dat, školení tazatelů pro konkrétní projekty, jejich koordinaci a také kontrolu. Pokud, máte nějaké problémy, dotazy nebo připomínky, neváhejte se na ní obrátit. Ráda vám pomůže.

 

 

koutna@focus-agency.cz

+ 420 777 929 712

+ 420 532 191 472

Gabriela Marková

personalista

Důležitá osoba. V naší společnosti ma na starosti nábor tazatelů, jejich školení a také jejich mzdovou agendu. Pokud, jste nebo chcete být naším tazatelem, určitě se s ní uvidíte.

 

 

 

markova@focus-agency.cz

 +420 777 929 713

 + 420 532 191 472

 

Aktuálně
Hledáme tazatele v Brně a okolí

22.2.2018 | Pravidelně provádíme průzkumy, které mají dopady na životy lidí z Brna a okolí. Zapojte se do průzkumů jako tazatel a podílejte se na tom, že hlasy běžných lidí dostanou váhu a nezapadnou.

celý článek

Názory brněnské veřejnosti na přestavbu a modernizaci ŽUB včetně otázky polohy hlavního nádraží

20.2.2018 | V železničním systému moravské metropole má hlavní nádraží klíčovou úlohu, pro téměř 90 % cestujících je to nádraží, které v Brně využívají nejčastěji. Prostor hlavního nádraží není důležitý jen pro samotné cestující vlakem, ale i pro obyvatele Brna, kteří používají městskou hromadnou dopravu – téměř dvě třetiny z nich se zde pohybují alespoň jednou týdně. MHD je také naprosto převažujícím způsobem dopravy na nádraží či z něj. Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, který FOCUS realizoval pro Magistrát města Brna lednu 2018.

celý článek

Podíl domácích mazlíčků v českých domácnostech mírně roste

12.2.2018 | Nadpoloviční většina české dospělé populace žije v domácnosti s nějakým domácím zvířetem (mazlíčkem). Agentura Focus prováděla kratší výzkum týkající se domácích zvířat již v roce 2010, některé výsledky proto můžeme srovnat. Podíl obyvatel, kteří ve své domácnosti nějaké zvíře mají, v průběhu sedmi let mírně vzrostl – v roce 2010 se jednalo o 51 %, v roce 2017 pak o 58 %.

celý článek

PETS IN CZECH HOUSEHOLDS

12.2.2018 | More than one half of adult Czech population keep a domestic animal (a pet) in their household. Focus Agency had already carried out a shorter survey concerning pets in 2010; some results can therefore be compared. The share of citizens who keep some pet in their household has grown slightly over the past seven years – in 2010, the share was 51 %; it grew to 58 % in 2017.

celý článek

© FOCUS Marketing & Social Research, 2015
vytvořilo Anything Studio